គួរឲ្យបារម្ម !! លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បញ្ជាក់ច្បាស់ៗ ស្ថា ន ភាពវា យ លុ កកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ឈា នដល់បន្ទាត់ក្រ ហ មហើយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ តាមរយៈបទសម្ភាស លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន BTV លោកជំទាវបានថ្លែងឱ្យដឹងថា ឥលូវនេះ កម្ពុជាឈានចូលដល់បន្ទាត់ក្រ ហ មហើយ សឹងតែឈានផុតទៀតផង យើងមិនឱ្យស្ថា ន ភា ពវា.យ លុ.កកូវីដ១៩ លើសពីបន្ទា ត់ក្រហ មនោះទេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះ បានបន្តឱ្យដឹងទៀតថា បើកាលណាលើសពីបន្ទា ត់ក្រហ មហើយ គឺពិបាកណាស់ គឺឈានចូលទៅដល់ការរា ត ត្បា តទ្រ ង់ទ្រា យធំនៅក្នុងសហគមន៍ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយបើសិនរា ត ត្បា តទ្រ ង់ទ្រា យធំបែបនេះ មូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈ មន្ទីរពេទ្យ ត្រូវតែហួសពីសមត្ថភាពហើយ ពីព្រោះជំ ងឺមានច្រើននាំឱ្យមិនមានកន្លែងដាក់ នាំឱ្យការបា ត់ ប ង់ជី វិ តមានច្រើន និង ពិបាកធ្វើការប្រកបរបររកស៊ីទទួលទាន តាមរយៈការបិទទីតាំងពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូច្នេះហើយ លោកជំទាវបានអំពាវនាវឱ្យបុគ្គល ត្រូវតែចូលរួមឱ្យបានយ៉ាងសកម្មជាទីបំផុត នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះ ដើម្បីចៀសផុតពីការវា.យ.លុ.ក របស់វីរុសកូវីដ-១៩ ៕

Read More

អាណិតណាស់ !! បែកតែមួយថ្ងៃ ជនជាតិចិនបានទៅជួបដល់កន្លែងថ្មី គ្រាន់តែឃើញម្ចាស់ភ្លាម តោកំសត់នោះស្ទុះមក….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចដែលប្រិយមិត្តបានដឹងមកហើយថា ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ បានផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ជាមួយនឹងរឿង ជនជាតិចិន ចិញ្ចឹម សត្វតោ នៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញ ធ្វើអោយ មហាជន សម្ដែងមតិ រៀងៗខ្លួន នៅក្នុង បណ្ដាញសង្គមនានា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្ដែង សមត្ថកិច្ច ក៏បាន ចុះទៅដកហូត យកសត្វតោនោះ មកថែរក្សារ នៅ តំបន់អភិរក្ស សួនសត្វភ្នំតាម៉ៅរួចមកហើយដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែកំឡូងពេល២ថ្ងៃនេះ សត្វតោនោះ មិនព្រមសុីចំណីសោះ ហាក់ដូចជានឹកដល់ម្ចាស់របស់វាចឹង មិនបង្អង់យូរ ជនជាតិចិននោះ បានទៅមើលវាដល់សួនសត្វភ្នំតាម៉ៅតែម្ដង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីកុំអោយខាតពេលយូរ សូមទស្សនា វីដេអូខាងក្រោមនេះដូចតទៅ ៖

Read More

ស៊ែរបន្តផង ប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត!! មកទល់ពេលនេះ កម្ពុជារកឃើញកូវីដបំប្លែងថ្មី ២ ប្រភេទ កំពុងរាលដាលយ៉ាង សកម្មក្នុងប្រទេស…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ តាមរយៈកិច្ចសម្ភាសរបស់ BTV ជាមួយលោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន នៅក្នុងពិធីប្រគល់អំណោយជូនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទី ៤ លាននៅកម្ពុជា លោកជំទាវបានថ្លែងឱ្យដឹងថា កម្ពុជារកឃើញវីរុសកូវីដបំប្លែងខ្លួនថ្មី ២ ប្រភេទ កំពុងរាលដាលយ៉ាងសកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានដូចជា អាល់ហ្វា B.1.1.7 និង ដែលតា B.1.617.7 ជាដើម ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកជំទាវបានថ្លែងឱ្យដឹងថា នៅកម្ពុជាមានអ្នកជំងឺកូវីដលើសពី ១០០ នាក់ ​ដែលបានរកឃើញវីរុសប្រភេទ អាល់ហ្វា B.1.1.7 នេះ ដែលកន្លងមក ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីការរកឃើញកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅ ដែលមុខងារចម្លងរបស់វា មានលក្ខណៈលឿនជាងវីរុសចាស់ពី ៥ ទៅ ៧ ដងនៃការឆ្លង ដែលឆាប់ធ្វើឱ្យអ្នកជំងឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកចំណែកឯ ពពួក DELTA B.1.617.7 វិញ គឺត្រូវបានគេរកឃើញថា វាមានលក្ខណៈឆ្លងលឿនជាង ពពួកវីរុស ដល់ទៅ ១៥ ដងឯណោះ ដែលគិតមកទល់ត្រឹមថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ នៅកម្ពុជា រកឃើញ ២២ ករណីរួចមកហើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូច្នេះហើយ លោកជំទាវបានអំពាវនាវឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ប្រុងប្រយ័ត្នឱ្យមែនទែន និង ការពារនូវគ្រប់វីរុសទាំងអស់ ព្រោះមិនដឹងថាទៅមុខទៀតវានឹងបំប្លែងទៅជាបែបណាទៀតនោះទេ ។ ដូច្នេះបើទៅថ្ងៃមុខវាបំប្លែងយ៉ាងណាទៀតក៏ដោយ ក៏វិធានការការពារដែលរដ្ឋាភិបាល បានដាក់ចេញ ៣ កុំ ៣ ការពារ គឺជាវិធានការល្អបំផុត ៕

Read More

ក្រោយពីឃើញប្តី នឿយហត់ខ្លាំងពេក ប្រពន្ធក្មេង បង្ហោះសារយ៉ាងផ្អែមល្ហែមថា នាងមិនប៉ងទ្រព្យសម្បត្តិ លុយឡានអ្វីទេ រឿងដែលនាងចង់បានពីស្វាមីគឺ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្តពិតជានៅចាំ គូស្នេហ៍ខុសវ័យមួយគូ ដែលបានស្រលាញ់គ្នា ដោយខាងប្រុសមានវ័យចំណាស់ ឯខាងស្រីមានអាយុក្មេងជាងឆ្ងាយណាស់ តែបានស្រលាញ់គ្នាចិត្តនឹងចិត្ត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយក្រោយមកក៍បានឈឺដំណឹងថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះមានដំណឹងល្អហើយ។ ដោយឡែគ ដោយឃើញស្វាមីរបស់ខ្លួនមានការហត់នឿងខ្លាំងពេក ស្រាប់តែប្រពន្ធបានបង្ហោះសារបែបនេះថា“ ប្ដីសម្លាញ់រាល់ថ្ងៃនេះបងហត់ពេកហេីយ ដេីម្បីអូននឹង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនយូរទេយេីងនឹងមានសមាជិកម្នាក់ទៀត តែអូនសែនបារម្ភពីសុខភាពបង ណាស់ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអូនដឹងថាសុខភាពបងមិនដូចមុនឡេីយ អូនមិនដែលប៉ងប្រាថ្នាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិ លុយឡាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្វីដែលអូនចង់បានគឺសុខភាពល្អរបស់ប្ដី ទោះបីពេលនេះយេីងពិបាកខ្លាំង តែអូនចង់រស់នៅជាមួយបងរហូតទៅ បងខ្វះទ្រព្យធន ផ្ទះសម្បែងសម្រាប់អូន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យេីងពិតគ្មានជម្រកកាយតែយេីងមានជម្រកចិត្ត,ហេីយបងមានដួងចិត្តដ៏ល្អបរិសុទ្ធសម្រាប់អូន យេីងនឹងឆ្លងកាត់រឿងពិបាកទាំងនេះជាមួយគ្នា, ថែក្សារសុខភាពរបស់បងណាប្ដីសម្លាញ់”៕

Read More

វាសនាមើលមិនឃើញមែន!! អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន វីរៈ ប៊ុនថាំ ជាឧកញ៉ាវ័យក្មេង ដែលកែប្រែជីវិតខ្លួនឯងពីក្មេង ដើរលក់ការ៉េម ក្លាយជាអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យ មានលុយជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងដៃ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកឧកញ៉ា សួរ វីរៈ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន វីរៈ ប៊ុនថាំ អេចប្រេស គឺជា​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​រថយន្ត​ដឹក​អ្នកដំណើរ​ និងសេវាកម្មបញ្ញេីអីវ៉ាន់ដ៏ល្បី​ឈ្មោះនៅប្រទេសកម្ពុជា និងជាម្ចាស់ Sara Resort, Bus Café, ហាងកាហ្វេ Arabitia, Buva Sea Cambodia និង Micro Art ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រុមហ៊ុន វីរៈ ប៊ុនថាំ អេចប្រេស ជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរឈានមុខគេតែមួយគត់ ដែលមានសាខាជាមួយប្រទេសថៃ​ ចិន និងវៀតណាម។​​ នៅឆ្នាំ​២០២១នេះបានពង្រីកខ្លួនច្រើនជាង ៣៥០​ សាខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មជាច្រើន​ និងសេវាកម្មបញ្ញេីអីវ៉ាន់ឆាប់រហ័សទាន់ចិត្ត ទំនុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាព ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅពីក្រោយភាពជោគជ័យអស្ចារ្យរបស់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតដោយកូនខ្មែរសុទ្ធសាធនេះ មិនមានមនុស្សច្រើនប៉ុន្មានទេបានស្គាល់ ដែលជាសហគ្រិនដ៏ប៉ិនប្រសព្វក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាញក្នុងការធ្វើជំនួញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក សួរ វីរៈ កើតឆ្នាំ១៩៨១ នៅខេត្តកំពង់ធំ ជាកូនទី៣ក្នុងចំណោមបងប្អូន ៤ ហើយគិតមកដល់ពេលមានអាយុ ៤០ឆ្នាំ។ ក្រោយគ្រួសារជួបវិបត្តិ និងរកស៊ីខាតមក ឪពុកលោកបានផ្លាស់មករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងអ្នកម្តាយទៅរស់និងរកស៊ីនៅខេត្តកោះកុង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងវ័យ ១៤ឆ្នាំ លោក វីរៈ ចេះរកស៊ីដោយចាប់ផ្តើមលក់ការ៉េមកី បោះដុំអោយអ្នកស្រុកលក់បន្ត ហើយកាលណោះលោកកំពុងតែសិក្សានៅឡើយ។ ការ៉េមមួយចំនួនលោកបោះដុំ និងមួយចំនួនទៀតឌុបកងលក់ពេលមកសាលារៀន ខណៈពេលចេញលេងក៏លក់ការ៉េមក្នុងសាលាតែម្តង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨ លោកបានចាកចេញពីស្រុកកំណើតមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញរស់នៅជាមួយម្តាយមីងខាងឪពុក។ លោកធ្លាប់បានប្រឡងជាប់ជាគ្រូបង្រៀន ក្រោយមកលោកក៏បោះបង់ចោល ហើយទៅរស់នៅខេត្តកោះកុងជាមួយម្តាយ ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨ ដោយអ្នកម្តាយជាអ្នកលក់ផ្លែឈើ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទៅដល់ខេត្តកោះកុងលោក វីរៈ ចាប់ផ្តើមមុខរបរលក់ផ្លែឈើនៅពេលរាត្រី។ លក់ដូរបានមួយរយៈលោកក៏ចាប់ផ្តើមរត់ម៉ូតូឌុបដឹកភ្ញៀវនៅកំពង់ផែ ដោយបន្តវេនពីបងប្រុស។ គូបផ្សំមានទាំងចំណេះខាងភាសាផងលោកក៏ទទួលបានភ្ញៀវច្រើនក្នុងដៃជាហេតុបណ្តាលឲ្យលោកមានប្រាក់មួយចំនួន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីទទួលបានជោគជ័យលោក វីរៈ ក៏បែកគំនិតបោះជំហ៊ានមកជួលផ្ទះវីឡាមួយកន្លែង ដើម្បីធ្វើផ្ទះស្នាក់នៅសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេស…

Read More