ជនជាតិចិន ដែលចិញ្ចឹមសត្វតោ អះអាងថា គាត់ស្រលាញ់សត្វនេះ ទើបយកមកចិញ្ចឹមតាំងពីតូច មិនមែនចិញ្ចឹមដើម្បីសម្រាប់ ធ្វើអាជីវកម្មនោះទេ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (ភ្នំពេញ)៖ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះនៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ម្សិលមិញ បានចុះទៅដកហូតសត្វតោមួយក្បាលពីជនជាតិចិន ដែលកំពុងចិញ្ចឹមថែរក្សាសត្វតោ ប្រៀបដូចជាសមាជិកគ្រួសារ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងការដកហូតនេះសមត្ថកិច្ចបានអះអាងថា ច្បាប់បានកំណត់ច្បាស់ថា ប្រជាពលរដ្ឋមិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វកម្រ ឧទារហណ៍ដូចជាសត្វតោនេះជាដើម។ សត្វតោមួយក្បាលនេះ ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថា សមត្ថកិច្ចនឹងយកទៅលេងនៅឧទ្យានជាតិភ្នំតាម៉ៅ ដើម្បីគ្រប់គ្រងដោយមន្ដ្រីជំនាញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយសារតែការស្រលាញ់នឹកអាណិតចំពោះសត្វ ដែលធ្លាប់ចិញ្ចឹមតាំងពីតូច ជនជាតិចិនដែលជាម្ចាស់តោ ត្រូវបានខាងមន្ត្រីជំនាញដកហូតយកទៅលែង នៅសួនសត្វតាម៉ៅ បានរៀបរាប់ថា សត្វតោដែលគេយកទៅនោះ គឺគ្រួសារខ្លួនបានចិញ្ចឹមតាំងតែពីតូច មកដោយក្តីស្រលាញ់ដូចសត្វទូទៅដែរ។ ការចិញ្ចឹម គឺគ្រួសារគាត់មិនបានចិញ្ចឹម សម្រាប់លក់ដូរនោះទេ គឺគាត់ចិញ្ចឹមដូចសត្វទូទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ទាំងអស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់សូមអភ័យទោសចំពោះការចិញ្ចឹមសត្វតោមួយក្បាលនេះ ធ្វើឲ្យបងប្អូនភ័យខ្លាចម្ចាស់តោបានបន្ថែមថា តោដែលគាត់ចិញ្ចឹមនោះគឺ មិនកាចទេ ហើយក៏ពួកគាត់មិនដែលធ្វើបាបដែរ។ ម្ចាស់តោបានបន្តថា តោដែលគាត់ចិញ្ចឹមនោះគឺគេជូនគាត់តាំងពីវានៅតូចមក ហើយក៏មិនមែនគាត់ទិញគេយកមកចិញ្ចឹមនោះដែរ អ្នកដែលឲ្យតោគាត់មកចិញ្ចឹមបានប្រាប់ថា ចិញ្ចឹមទៅមិនខុសច្បាប់ទេ ទើបគាត់យកមកចិញ្ចឹមតែបើដឹងថា ចិញ្ចឹមវាខុសច្បាប់គាត់ក៏មិនហ៊ានចិញ្ចឹមដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ងាកមកមើលឥទ្ធិភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាសង្គមហ្វេសបុកវិញ ពួកគាត់បានលើកឡើងស្រដៀងៗគ្នាថា តើការយកទៅព្រលែងនៅភ្នំតាម៉ៅ បានល្អដិតដល់ដូចជនជាតិចិននោះចិញ្ចឹមដែរឬទេ? នៅពេលតោនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិចិន ជីវិតរបស់គេប្រៀបដូចជាអ្នកមាន ស៉ីចុកគ្រប់គ្រាន់ មើលថែរក្សាដិតដល់មិនថាយប់ថ្ងៃ។ ផ្ទុយទៅវិញ តើការយកទៅដាក់នៅភ្នំតាម៉ៅ បានដូចគ្នានេះឬទេ?។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្ដែទោះជាយ៉ាងណា ទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមប៉ុណ្ណោះ ខណៈសត្វតោមួយក្បាលនេះ ត្រូវមន្ដ្រីជំនាញយកទៅលែងនៅភ្នំតាម៉ៅរួចរាល់ហើយ ហើយមន្ដ្រីក៏បានបញ្ជាក់ពីការមិនស្របច្បាប់ក្នុងចិញ្ចឹមសត្វមួយក្បាលនេះផងដែរ។ ប៉ុន្ដែគេគ្រាន់តែរំពឹងថា មន្ដ្រីជំនាញនឹងមើលថែតោមួយក្បាលនេះ ឲ្យដូចច្បាស់ដែលគេមើលថែផងចុះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាចុងក្រោយម្ចាស់តោ សូមសំណូមពរដល់មន្ត្រីជំនាញជួយសម្របសម្រួលក្នុងការផាកពិន័យចំពោះគាត់ផង ព្រោះគាត់ជាជនជាតិដែលរស់នៅកម្ពុជាមិនដឹងថា ការចិញ្ចឹមនេះវាខុសនោះទេ៕ ប្រភព៖ Fresh News

Read More

ពុទ្ធោ សង្វេគណាស់!! ចូលរួមរំលែកទុក្ខផង គ្រួសារតក់ស្លុ តជាខ្លាំង បន្ទាប់ពីបងប្អូនស្រី ដ៏ស្រស់ស្អាត២នាក់ ស្លា ប់ក្នុងថ្ងៃតែមួយទាំងក្មេងដោយសារតែ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់ Fresh News Live បានឲ្យដឹងថា: នារីវ័យ១៨ឆ្នាំ និង ២១ឆ្នាំត្រូវជាបងប្អូនបង្កេីតនិងគ្នាបានស្លា.ប់ទាំង២នាក់ បន្ទាប់ពីនារីរងគ្រោះទាំង២នាក់មានអាការមិនស្រួលខ្លួនត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែជាអកុសលពេទ្យមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានបណ្តាលអោយស្លា.ប់ទាំងពីរនាក់បងប្អូនតែម្តង។ គួរបញ្ជាក់ថា ហេតុការណ៍ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ វេលាម៉ោង៤៖២៥នាទីទាបភ្លឺ ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយដឹងថាក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់មិនស្រួលខ្លួន គ្រួសារបានដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្រជាច្រើន ហើយក្រោយពេលពេទ្យពិនិត្យទៅ ឃើញថាក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់នេះបានពុ.លស្រា តែមិនអាចសង្គ្រោះបាន ក៏ទទួលមរណៈភាពចោលគ្រួសារទាំងវ័យក្មេងបែបនេះតែម្តងទៅ ៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ:

Read More

សូមប្រយ័ត្ន គួរឱ្យបារម្ភ! កម្ពុជា រកឃើញវីរុសបំប្លែងថ្មី «Delta» ច្រើនករណីលើពលករមកពីថៃ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការពង្រឹងការអនុវត្តន៍ វិធានការការពារ ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ រួមទាំងពពួកបំប្លែងថ្មី ជាពិសេសបុគ្គលត្រូវចូលរួមជាចាំបាច់ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ខ្ជាប់ខ្ជួន និងម៉ត់ចត់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួង បានជម្រាបឱ្យបានដឹងថា តាមរយៈការធ្វើតេស្តលើពលករចំណាកស្រុកត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃ ឃើញថាមានការនាំចូលនូវជំងឺកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី ប្រភេទ ដែលតា (Delta) មានច្រើនករណី ។ បើតាមការដកពិសោធន៍ ការចម្លងនៃវីរុសនេះនៅប្រទេសមួយចំនួន មានភាពសាហាវខ្លាំងជាងវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងមុនៗ ប្រហែលដល់ទៅ ១៥ ដង ខ្លាំងជាងការចម្លងពីពេលកន្លងទៅ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រសួងបានបញ្ជាក់ផងដែរថា យើងក៏មិនដឹងថា វីរុសកូវីដ-១៩ នេះ មានអត្តចរិតបែបណា និងនៅកន្លែងណាដែរ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ហើយក៏មិនអាចដឹងដែរថា តើបុគ្គលដែលបានឆ្លងវីរុសនេះបានប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែលមានវត្តមានវីរុសនេះ ហើយបុគ្គល ដែលកើតជំងឺកូវីដ-១៩ នេះក៏ប្រហែលជាមិនដឹងខ្លួនថាឆ្លងផង ខណៈដែលវ៉ាក់សាំងគឺជាឧបករណ៍ដែលអាចជួយ កាត់បន្ថយនូវភាពឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ និងអត្រាស្លាប់ ប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ថែមលើសពីនេះ ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា អ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវដឹងនោះ គឺបណ្តាលមកពីកង្វះខាត ក្នុងការអនុវត្តន៍វិធានការការពារខ្លួនបាន ត្រឹមត្រូវ និងដោយម៉ត់ចត់ ជាពិសេស ហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលដែលបុគ្គលចល័ត ធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះ ពីកន្លែងមួយទៅ កន្លែងមួយ ដោយភ្លេចអនុវត្តន៍វិធានការការពារខ្លួន ឬអនុវត្តមិនបានខ្ជាប់ខ្ជួន នូវវិធានការការពារខ្លួន ។ បច្ចុប្បន្នក្រសួងសង្កេតឃើញថា បុគ្គលមានការភ្លេចខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យការអនុវត្តន៍វិធានការការពាររបស់បុគ្គល មានភាពធូររលុង ជាពិសេសនៅតាមទីប្រជុំជន៕

Read More

នៅក្មេងសោះ ទាំងស្អាត ទាំងឆ្លាត ទាំងពូកែ! មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់មហាជន ក្រោយដឹងថា ល្អហួស អាចនិយាយបាន ៣ភាសា ព្រមទាំងអាចរាំរបាំខ្មែរបានរហូតដល់..

ភ្នំពេញ៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តនិងមហាជនបានដឹងច្បាស់ហើយថា ល្អហួស ជាក្មេងស្រីដែលមានអាយុទើបតែ ១២ ឆ្នាំ ប៉ុន្តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត និង មានទេពកោសល្យ យ៉ាងគួរឲ្យស្ញប់ស្ងែញ។ ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ក្តីស្រមៃរបស់នាងតូចម្នាក់នេះ គឺចង់ក្លាយជា បវរកកញ្ញាតំណាងឲ្យ ប្រទេសកម្ពុជា នាពេលខាងមុខផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយក្មេងស្រីដ៏គួរឲ្យស្រលាញ់ម្នាក់នេះ ត្រូវជាក្មួយស្រីបង្កើតរបស់តារាសម្តែង ដេននី ក្វាន់ ហើយក៏ត្រូវជាកូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ។ អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនោះគឺ ល្អហួស មានមុខមាត់ ស្រដៀងនឹងតារាថៃល្បីឈ្មោះម្នាក់ គឺ Yaya Urassaya។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា កុមារី ល្អហួស មានសម្ថភាព អាចនិយាយបានបីភាសា ភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាថៃ បានយ៉ាងល្អ និង មានសមត្ថភាពខាងសិល្បៈច្រៀង រាំ របាំបុរាណ សម័យ និង សិល្បៈសម្តែង បានយ៉ាងស្ទាតជំនាងផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកនៅមនុនេះបន្តិច នាថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ គេបានឃើញគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថា «Kim San Officaill កូនកាត់បីសាសន៍» បានទម្លាយរឿងមួយនេះ ពីល្អហួស ដោយអ្នកខ្លះមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុន រហូតធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ និង ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង និង មានការកោតសរសើរចំពោះសមត្ថភាពរបស់ ល្អហួស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះដែរ ហ្វេសប៊ុកខាងលើនេះ ក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ៗដូច្នេះថា៖ “កុំយកល្អហួសទៅប្រៀបធៀបជាមួយនិងអ្នកផ្សេង គេល្អបែបគេ ល្អហួសល្អបែបល្អហួស ល្អហួសមិនមែនមានតែរូបសម្រស់តែមួយមុខទេ ល្អហួសអាចនិយាយបាន3ភាសាយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ « ភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាថៃ » ល្អហួសអាចរាំរបាំខ្មែរបាន7របាំយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និយាយអោយចប់សេចក្តីល្អហួសជាក្មេងមានទេពកោសល្យខ្ពស់អាចសម្តែងបានគ្រប់ទម្រង់អោយតែជាសិល្បះសម័យនិងបុរាណ និងសិល្បះនៅក្រៅស្រុក ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងស្រុកយើង ល្អហួសនិងបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបន្តែមចំណេះដឹងអោយកាន់តែខ្លាំង ពេលល្អហួសធំពេញរូប…

Read More