ក ម្ម ពារមានពិត!! ពេលជាប់ពន្ធនាគារ ចំប៉ីខ្មៅ ត្រូវគេវា យធ្វើបា ប តែបុគ្គលដែលធ្វើបាបចំប៉ីខ្មៅបានបាត់ប ង់ជីវិ តចំប៉ីខ្មៅ បានអហោសិកម្មឲ្យ រួចនិយាយបែបនេះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីមានសេរីភាពវិញ ពេលនេះលោក យិន ហេង ហៅចំប៉ីខ្មៅ បានកែខ្លួន ក៏ដូចជាព្យាយាមប្រឹងប្រែងរកផ្លូវអោយខ្លួនបានរៀនសូត្រ មិនមានការងារល្អធ្វើនឹងគេ ជាពិសេសគឺ ចំប៉ីខ្មៅ ក៏តែងតែធ្វើបុណ្យជាហូហែរជួយដល់មនុស្សមួយចំនួនផងដែរ។ ដោយលែករំលឹកពីអតីតកាលដែលបានប្រើជីវិតក្នុងពន្ធនាគារ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំប៉ីខ្មៅ ធ្លាប់ប្រាប់ថាមានគេធ្វើបានពេលនៅក្នុងនោះ តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺ នៅថ្ងៃនេះស្រាប់តែ ចំប៉ីខ្មៅ បានប្រាប់ថា: ខ្ញុំជឿលើកម្ម អ្នកដែលវ៉ៃខ្ញុំក្នុងពន្ធនាគារពេលនេះគាត់ទទួលបានកម្មស្នងហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំមិនបំពានអ្នកណា មុននោះទេ តែអ្នកបំពានខ្ញុំ ចុងក្រោយសូម្បីតែមុខប្រពន្ធ កូន របស់អ្នកក៏អ្នកមិនបានជួបមុខលាគ្នាពេលចុងក្រោយផង ។ ខ្ញុំទទួលអហោសិកម្មឱ្យអ្នកគ្រប់យ៉ាង 🙏🏼🙏🏼🙏🏼៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

អាណិតណាស់ព្រះអើយ! នៅក្នុងផ្ទះតែ ៣នាក់បងប្អូនតូចៗ ព្រោះម្តាយធ្វើចត្តាឡីស័ក អកុសលឪពុកត្រូវទទួលមរណភាពទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខេត្តបាត់ដំបង ៖ ឃើញហើយ និយាយមិនចេញ កើតចិត្តអាណិតខ្លោចចិត្ត ក៏ព្រោះតែកូ​ វី ដ ក្មេងតូចៗ ៣នាក់ នេះ និងក្មេងៗដទៃទៀត ត្រូវបាន បាត់បង់ម្តាយ បាត់បង់ឪពុក មាននាម ជាក្មេងកំព្រាទាំងខ្លួន អាយុតិចដូច្នេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយគ្នានេះ ប្រសិនបើក្រឡេកទៅមើល គ្រួសារមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ក៏មិនខុសគ្នាឆ្ងាយពី គ្រួសាររងគ្រោះខ្មែរ មុនៗដែរ ក៏ព្រោះតែកូ វី ដ មួយពព្រិចភ្នែកសោះ ត្រូវបាត់បង់ឪពុក លើសពីនេះទៅទៀត អ្វីដែលគួរឲ្យឈឺចាប់នោះគឺ ត្រូវនៅផ្ទះតែ ៣នាក់បងប្អូន មើលថែគ្នា ទាំងខ្លួននៅតូចៗ គ្មាននរណានៅចាំមើលថែ ក៏ព្រោះម្តាយ ត្រូវយកទៅធ្វើចត្តាឡីស័ក ហើយអ្នកទាំង៣រូបនេះ ត្រូវឃុំខ្លួន ក្នុងផ្ទះខ្លួន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នេះបើយោង តាមសម្តីរបស់ មីងរបស់ក្មេងតូចៗទាំង៣រូប ដែលប្រាប់ឲ្យដឹងច្បាស់ៗ ថា ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ៊ុីឃើញរូបភាពនេះហើយ អ៊ុីរឹតតែស្រណោះអាណិតក្មួយៗថែមទៀត ម្តាយជាប់នៅចត្តាឡីស័ក ឪពុកក៏ត្រូវស្លា ប់់់ ឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះតែបីនាក់បងប្អូនតូចៗ ត្រូវកំព្រាឱពុកតាំងតែពីនៅក្មេង រឹងមាំណាក្មួយ ប៉ាក្មួយទៅបានសុខហើយ សូមអោយវិញ្ញានខ័ន្តហ៊ា ទៅកាន់សុខគតិភពណាហ៊ា៕ «ប្រភពKhmerload» ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះ តោះទៅមើលរូបភាពខាងក្រោម ៖

Read More

ជួយស៊ែរផង ទុកជាបទពិសោធន៏!! នារីម្នាក់គិតថាខ្លួននៅក្មេង សំងំព្យាបាលកូវីដ១៩ នៅផ្ទះជាង ១០ ថ្ងៃ រហូតធ្វើទុក្ខខ្លាំងទ្រាំលែងបាន ទើបហៅឡានពេទ្យទៅយកកុំអីប៊ិះតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ជាព្រឹត្តិការណ៍រីករាលដាល ជំងឺកូវីដ-១៩ អូសបន្លាយពេលយូរជាងគេ ក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍កូវីដផ្សេងៗនៅកម្ពុជា ដែលបាននឹងកំពុងបន្តរីករាលដាល និង ពុំទាន់មានសញ្ញាណថមថយនៅឡើយ។ ក្នុងនោះ គេសង្កេតឃើញ មានអ្នកជំងឺជាមនុស្សចាស់ អ្នកមានវ័យកណ្ដាល និងកុមារា កុមារី បានឆ្លង ជាបន្ដបន្ទាប់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជុំវិញនឹងការឆ្លងនេះផងដែរ តាមរយៈគណនីរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះ Sodenyta Nuon បានដាច់ចិត្តទម្លាយឱ្យដឹងថា ខ្លួនបានកើតជំងឺកូវីដ-១៩ នឹងបានសំងំព្យាបាលនៅក្នុងផ្ទះ អស់រយៈពេលប្រមាណជាង ១០ ថ្ងៃ រហូតដល់ធ្វើទុក្ខខ្លាំង ដកដង្ហើមមិនដល់គ្នា ទ្រាំទៅមុខលែងរួច ទើបសម្រេចចិត្ត ទាក់ទងហៅឡានពេទ្យយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតែម្ដង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្ត្រីដែលជាអ្នកជំងឺផ្ទាល់ខាងលើ បានរៀបរាប់ឱ្យដឹងទៀតថា មូលហេតុដែលខ្លួននៅទ្រាំព្យាបាលនៅផ្ទះបែបនេះ ដោយសារតែគិតឃើញថា ខ្លួននៅក្មេងបែបនេះ តែពីរអាទិត្យអីអាចនឹងធូរហើយ តែបែរជាកន្លងផុត ១០ ថ្ងៃហើយនៅតែបន្តធ្វើទុក្ខឥតស្រាក ស្ទើរតែទ្រាំមិនបាន ទើបដាច់ចិត្តទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ។ ក្រោយពេលឡានពេទ្យមកដល់ ខ្លួនត្រូវបានគេដាក់អុកស៊ីហ្សែនឱ្យរហូតតាំងពីក្នុងឡាន រហូតមកដល់ពេទ្យ និងបានពិនិត្យសុខភាពគ្រប់មុខ តាមផ្នែកក្នុងខ្លួនទាំងអស់ ទើបរកឃើញថា ខ្លួន មានបញ្ហារលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរ ( lungebetændelse af covid ) និង សំពាធឈាមចុះខ្លាំង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែក បើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អ្នកជំងឺរូបនេះ បានឱ្យដឹងថា បច្ចុប្បន្ន រូបនាងបាន​នៅ​ពេទ្យ​ពីរយប់ ពីរថ្ងៃ ហើយ ហើយអាការល្អជាងនៅផ្ទះច្រើន និងមិនសូវធ្វើទុក្ខ​ដូច​នៅ​ផ្ទះ តែនាងមិនអាចអត់អុកស៊ីហ្សែនបាននៅឡើយទេ សូម្បីតែចូលបន្ទប់ទឹក រីឯស្ថានភាពគឺបានធូរស្រាលច្រើន ប្រហែល ៣០ ទៅ ​៤០% ហើយ ៕

Read More

អបអរសាទរ!! ក្រោយរៀបការបាន ៤ ខែ កីឡាការិនីជំរើសជាតិកម្ពុជា ស៊ន សៀវម៉ី ពពោះកូនដំបូងហើយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានជ្រាបរួចមកហើយ ដោយកាលពីមួយរយៈមុន កីឡាការិនីតេក្វាន់ដូជម្រើសជាតិកម្ពុជា ស៊ន សៀវម៉ី ទើបតែទទួលបានងារជាលោកជំទាវ ក្រោយក្ដោបបានតំណែងជាជំនួយការផ្ទាល់របស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយក្រោយពីនោះមិនបានប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចចិត្តសែនព្រេនរៀបការបន្តិចបន្ទួចជាមួយនឹងលោក កែវ ដេវីត ដែលជាគូដណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើទោះបីជាពួកគេមិនបានរៀបចំពិធីមង្គលការតាមក្បួនប្រពៃណីធំដុំ ព្រោះបរិបទជំងឺកូវីដ-១៩ កំពុងរីករាលដាលក្តី ប៉ុន្តែកីឡាការិនីតេក្វាន់ដូដ៏ឆ្នើម ស៊ន សៀវម៉ី ក៏បានរស់នៅក្នុងជីវិតពោលពេញដោយក្ដីសុខជាមួយលោក កែវ ដេវីត ដែលជាស្វាមី ហើយជារឿយៗប្ដីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់ និង ផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាខ្លាំងណាស់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែក ក្រោយពីបានភ្ជាប់ចំណងស្នេហ៍យ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់មានលក្ខណៈគ្រួសារតូចតាចអស់រយៈពេលប្រមាណជា ៤ ខែកន្លងទៅនោះ រឿងល្អៗជាច្រើនបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងជីវិតគូរបស់ពួកគេ ហើយចុងក្រោយនេះអ្វីដែលគួរឱ្យរំភើបខ្លាំង គឺកីឡាការិនីតេក្វាន់ដូ ស៊ន សៀវម៉ី បានមានដំណឹងល្អ ដោយនាងបានពពោះកូនដំបូងហើយ ដើម្បីបំពេញន័យជីវិតគូរបស់នាង និង ស្វាមី កាន់តែមានសុភមង្គលថែមទៀត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើនិងាកទៅមើលលោក កែវ ដេវីត វិញ ស្របពេលដែលភរិយាបានពពោះកូនដំបូងនោះ គេចាប់អារម្មណ៍ឃើញលោករំភើបសប្បាយរីករាយមិនចាញ់ភរិយាខ្លួនប៉ុន្មានឡើយ ហើយក្នុងនោះដែរ លោកក៏បានបង្ហោះរូបភាពថ្នាក់ថ្នមភរិយា អមជាមួយនឹងការផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ យកចិត្តទុកដាក់ភរិយាកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀត ។ ដំណឹងទទួលបានទាយាទដំបូងនេះដែរ ក៏បានធ្វើឱ្យមហាជនចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងច្រើនចំពោះគូស្វាមីភរិយានេះផងដែរ ៕

Read More

មិនចប់ទេ! ក្តៅៗ ឥណ្ឌា រកឃើញវីរុសកូវីដ បំប្លែងខ្លួនថ្មីដែលកា ចសាហា វជាងមុន «Delta-Plus» ឆ្លង ៧ នាក់ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាង​ហោច​ណាស់​វីរុស​កូវីដ-១៩ បំប្លែង​ខ្លួន​ថ្មី «Delta-Plus» ចំនួន ៧ ករណី ត្រូវ​បាន​រកឃើញ​ក្នុង​សំណាក​ដែល​យក​ចេញ​ពី​ក្រុង Ratnagri, Navi Mumbai និង Palghar រដ្ឋ Maharashtra ប្រទេស​ឥណ្ឌា ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នក​ជំនាញ​នៅ​រដ្ឋ Maharashtra នេះ បាន​ចេញ​ការ​ព្រមាន​ថា វីរុស​បំប្លែង​ខ្លួន Delta plus អាច​ជា​ប្រភព​ពីក្រោយ​ការ​ផ្ទុះ​ឆ្លង​នៃ​រលក​ទី ៣ និង​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ករណី​ឆ្លង​ហក់​ឡើង​ដល់ ៨០ ម៉ឺន​នាក់ ដោយ ១០ ភាគរយ​នៃ​ករណី​ផ្ទុះ​ថ្មី​ទាំង​នោះ អាច​ជា​ក្មេងៗ នេះ​បើ​តាម​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​ពី​សារព័ត៌មាន Hindustan Times ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាម​របាយការណ៍​ពី​ព័ត៌មាន​ដដែល​បាន​បញ្ជាក់​ទៀត​ថា spike ប្រូតេអ៊ីន​នៃ​វីរុស​បំប្លែង​ថ្មី​នេះ ជ្រៀត​ចូល​យ៉ាង​លឿន​ចូល​ក្នុង​កោសិកា​គោល​របស់​មនុស្ស ។ ខណៈ​វីរុស​បំប្លែង​ថ្មី​នេះ មាន​របៀប​គេច​ពី​ប្រព័ន្ធ​ភាព​ស៊ាំ​ល្អ​ជាង​វីរុស​មុនៗ​បែប​នេះ វា​ក៏​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​ធ្វើ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​លើ​របៀប​ចម្លង រាលដាល​រហ័ស​របស់​វា រួម​មាន​រក​មើល​ថា​តើ​វីរុស​ថ្មី​នេះ អាច​ធន់​នឹង​ប្រភេទ​ថ្នាំ​ផ្សំ​ព្យាបាល​ប្រឆាំង​រោគ​ដែរ​ឬ​អត់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រុម​ការងារ​កូវីដ-១៩ ប្រចាំ​រដ្ឋ Maharashtra បាន​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​មួយ​ទៅ​កាន់​លោក​រដ្ឋ​មន្ត្រី Uddhav Thackeray កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លង​ទៅ ដោយ​ពួកគេ​បាន​លើក​ឡើង​ពី​ការ​ព្រួយបារម្ភ​របស់​ខ្លួន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្លែងក្នុងបទបង្ហាញ មន្ត្រីម្នាក់បានលើកឡើងថា វីរុស​បំប្លែង​ខ្លួន​ថ្មី Delta plus អាច​នឹង​បង្ក​ជា​រលក​ទី ៣ នៅ​រដ្ឋ Maharashtra ហើយ​វា​ក៏​អាច​នឹង​រាលដាល​ឆ្លង​ទ្វេ​ដង​ទៀត​ផង ៕

Read More

ស័ក្តិសិទ្ធដល់ម្លឹង!! ស្រីស្អាត តូតា ទម្លាយថា កោះមួយល្បីឈ្មោះ ក្នុងខេត្តកោះកុងនេះ សុំអីបានហ្នឹង ស័ក្តិសិទ្ធខ្លាំងណាស់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តនិងមហាជនបានដឹងហើយថា តារាសម្តែងស្រី ម៉ាក សែនសូនីតា ក្រោយពីបានរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីរួចមក គេតែងតែសង្កេតឃ់ញថា ជីវិតពោរពេញទៅដោយសុភមង្គល ជាពិសេស បន្ទាប់ពីបង្កើតកូនប្រុសម្នាក់រួចមក ស្វាមីវ័យខុសគ្នាមួយជួរ កាន់តែថ្នាក់ថ្នមចិត្តភរិយា កាន់តែខ្លាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយក្នុង វិស្សមកាលលក្ខណៈគ្រួសារ រយៈពេលយូររបស់ ម៉ាក សែនសូនីតា គឺស្ថិតនៅក្នុង ទឹកដីខេត្តកោះកុង ពិសេសគឺក្នុងតំបន់កោះស្តេច នេះតែម្តង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះ នាថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ តារាស្រីរូបនេះ បានទម្លាយរឿងពិតមួយ ដែលអ្នកក្នុងតំបន់នោះ បានប្រាប់មនុស្សដែលទៅលេងភាគច្រើន មិនដែលធ្លាប់ដឹងទាល់តែសោះនោះគឺ ក្នុងរង្វង់កោះស្តេច មានកោះមួយ ដែលស័ក្តសិទ្ធិខ្លាំង សុំអ្វីតែងទទួលនោះ តែតម្រូវឲ្យសុំតែមួយ ប៉ុណ្ណោះ ហើយកោះនោះ គឺកោះ.ខ្មោ.ច។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះដែរ ម៉ាក សែនសូនីតា ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា៖ “សំរាប់បងប្អូនដែលមកលេងកោះស្តេច ហើយបានមកលេងងូតទឹកមើលផ្កាថ្មនៅកោះរីករាយ (ដែលពីមុនគេហៅថាកោះ.ខ្មោ.ច) កុំភ្លេចមកអុជធូបសុំសេចក្តីសុខពីលោកយាយ “នាងបី.សា.ចក្រមុំ” ស័កសិទ្ធណាស់ចា… ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយបើចង់សុំរឿងអីពីលោកយាយ… សុំតែ1រឿងបានហើយ លោកយាយអោយតែ1រឿងទេ តែត្រូវរៀបរ៉ាប់អោយអស់នៅអ្វីដែលយើងចង់បានទៅប្រាប់លោកយាយ ដឹងតែបានហើយ (នេះបើតាមអ្នកភូមិរស់នៅទីនោះបាននិយាយតៗគ្នា)”៕ ប្រិយមិត្តចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះសួមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ។

Read More

ហេតុតែគូរគេ!! ស្មានតែស្រុកគេ ខាងប្រុសវ័យជាង ៧០ ឆ្នាំ ប៉ះក្រមុំខ្មែរវ័យ ២០ ឆ្នាំស្តើង មានអីមហាជនលាន់មាត់គ្រប់គ្នាថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ្វេសប៊ុក៖ ជាកាពិតណាស់ សម្រាប់ជនជាតខ្មែរ ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជារឿងសំខាន់បំផុតក្នុងឆាកជីវិតមនុស្សគ្រប់រូប ដោយមុននឹងឈានដល់ការរៀបមង្គលការ យុវជន យុវត្តីខ្មែរ បានមានការស្វែងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយក៏មានគូស្នេហ៍មួយចំនួនទៀបានតស៊ូជំនះឧបសគ្គ និង ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជាច្រើនរួមគ្នាទម្រាំមានថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែក នៅមនុនេះបន្តិច នាថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ យោងតាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា «Dara Kaew» បានបង្ហាញទិដ្ឋភាពពិធីមង្គលការមួយដែលបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់មហាជនជាច្រើន ខណៈដែលកូនកំលោះមានវ័យចំណាស់ទៅហើយ រីឯកូនក្រមុំវិញនោះ គឺនៅវ័យក្មេង និង មានរូបសម្ភស្សស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងនោះដែរ ម្ចាស់គនណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើនេះ ក៏បានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់បន្ថែមឲ្យដឹងដែថា៖ “ថ្ងៃសៅរ៍ទី 19/6/2021 ខ្ញ៉ំមកធ្វើមហាអាចារ្យ ការគេនៅខេត្តច័ន្ទបុរីប្រទេសថៃ កូនកំឡោះអាយុ 70 ជាង កូនក្រម៉ំអាយុ 20 ស្ដើង កំឡោះៗ និង ពោះម៉ាយវ័យក្មេងក៉ំច្រណែនក៉ំយំក៉ំតូចចិត្តធ្វើមិចបុណ្យយើងវាសនាយើង(កូនកំឡោះថៃ កូនក្រម៉ំខ្មែរ)”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយឃើញបែបនេះហើយ ក៏មានមហាជនជាច្រើនបាន ចូលរួមអបអរសាទរផងដែរ ថែមទាំងមានអ្នកខ្លះចូល ខមិន ព្រាតបែបនេះថា៖ “គោចាស់ប្រទះស្មៅខ្ចី ផ្អែម, អីយ៉ាម្យ៉ាងដែល, ភ័ពសំណាងរបស់តាម៉ង ហា ហា, ចឹងបានកវីសម័យដើមនិពន្ធបទចំរៀង “ស្នេហ៍ឆ្លងវេហា” នេះ ឲ្យលោកអ៊ំស៊ិន ស៊ីសាមុតចំរៀងឆ្លើយឆ្លងគ្នា ព្រោះមានរឿងពិត, ចាស់ហើយបានប្រពន្ធស្អាតទៀតតាឯង, អាចារ្យតិចច្រណែនទៅ”៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្តចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ។

Read More

អាណិតណាស់!! ចំថ្ងៃទិវាឪណុក លោកបង ឌួង ឆាយ បានត្រឹមពោលពក្យ ដ៏កម្សត់បែបនេះទៅកាន់ កូនៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ្វេសប៊ុក៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តនិងមហាជនបានដឹងច្បាស់ហើយថា នាពេលថ្មីៗមកនេះ មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីបានដំណឹងថាលោកបង ឌួង ឆាយ និង អតីតភរិយា បានសម្រេចលែងលះគ្នាហើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយបច្ចុប្បន្នេះលោក ឌួង ឆាយ និង អតីតភរិយា អ្នកនាង ដេង ម៉ាលីណា មានកូន៣នាក់ គឺកូនប្រុសច្បងឈ្មោះ ឌួង គីមវិសាល កូនប្រុសទី២ឈ្មោះ ឌួង ម៉ាណាវីត និង កូនស្រីពៅឈ្មោះ ឌួង រាជនីគុជ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាបីពីលេងលះគ្នារួចមក លោកបង ឌួង ឆាយ តែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសនោះគឺនឹកកូនៗ ជាពន់ពេក សូម្បីតែហ្វេនៗ ឃើញហើយ ក៏រំជួលចិត្តតាមផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកនៅមនុនេះបន្តិច នាថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ដែលជាថ្ងៃទិវាបុណ្យនៃសេចក្តីស្រលាញ់សម្រាប់ឪពុក គេបានឃើញលោកបង ឌួង ឆាយ បានបង្ហោះយ៉ាងកម្សត់មួយឃ្លាយ៉ាងដូច្នេះថា៖ “ថ្ងៃនេះទិវាបុណ្យលោកឪពុក ពុកពិតជានឹកកូនៗណាស់ណាកូនមាសឪពុកទាំង 3”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយឃើញ និង បានអាសារមួយនេះហើយ ធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាច្រើនរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ព្រមទាំងបាននាំគ្នាចូល ខមិន បែបនេះថា៖ “ទៅលេងកូនទៅលោកក្មួយ, ទៅលេងពួកគាត់ទៅឧកញ្ញាប្អូនអោយបាត់នឹក, បងប្រុសកុំពិបាក់ចិត្តអីប្អូនយល់អារម្មណ៍បង, ស៊ូៗឡើងបងប្រុស, ស៊ូៗបងក្រោយភ្លៀងមេឃនឹងស្រលះ, ជូនពរបងឆាប់បានជួបកូនៗវិញឆាប់ៗបងប្រុស,”៕ ប្រិយមិត្តចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះសូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ។

Read More

រូបចាស់ក៏ពិតមែន តែគួរឲ្យសរសើរណាស់!! លោកជំទាវ ស្រីតូច ចំណាន ​​​​​​​​​​​ចងខ្សែស្បែកជើងជូន ស្វាមី មិនខ្វល់ភ្នែកមហាជន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ ថ្មីៗនេះ មានការផ្ទុះភាពភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមអំពី លោកជំទាវស្រីតូច ចំណាន ដែលត្រូវបានប្រិយមិត្តរាល់គ្នា កោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីចរិតថ្លៃថ្នូរ គួរជាទីគោរពពីសំណាក់អ្នកផងទាំងឡាយ ជាពិសេស ស្ទាយ៍តុបតែងខ្លួន លោកជំទាវ ពិតជាសាមញ្ញៗ តែមើលទៅលេចធ្លោ ទាក់ភ្នែកមហាជនរាល់គ្នាតែម្ដង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ លោកជំទាវស្រីតូច ចំណាន ក៏បានធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តទាំងឡាយ ចាំតាមដានពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃដ៏មានក្ដីសុខ ព្រមទាំង ជីវិតគ្រួសារជាមួយ អ្នកឧកញ៉ាគិត ម៉េង តែងតែមើលថែ និងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅចំពោះគ្នាគ្រប់ពេល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្វីដែលកាន់តែពិសេស មុននេះបន្តិច ឃើញមានហ្វេនៗក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក បានសើរើរូបភាពចាក់ដោតមួយសន្លឹករវាង លោកជំទាវស្រីតូច ចំណាន និង ស្វាមីអ្នកឧកញ៉ាគិត ម៉េង តាំងពីចុងឆ្នាំ២០១៥ មកម៉្លេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងនោះដែរ រូបភាពមួយសន្លឹកនោះ ពិតជាបង្កប់សកម្មភាពជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់ ដោយនាពេលនោះ លោកជំទាវស្រីតូច ចំណាន បានអង្គុយចងខ្សែស្បែកជើង ជូនស្វាមី នៅមុខមហាជនរាល់គ្នា ក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃពិធីសម្ពោធបុកគ្រឹះសាងសង់សណ្ឋាគារផ្កាយប្រាំ នៅកោះរុ៉ង ខេត្តព្រះសីហនុ ដោយមិនខ្វល់ពីក្រសែភ្នែកអ្នកដ៏ទៃ មើលមកបែបណា និងឈ្មោះជាជំទាវនោះឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បន្ទាប់ពីឃើញ រូបថតចាក់ដោតមួយសន្លឹកនោះភ្លាម ធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គម រំជួលចិត្តសរសើរពីស្នេហាដ៏ស្មោះសររវាង លោកជំទាវ និង អ្នកឧកញ៉ា គ្រប់គ្នា ថែមទាំងមានអ្នកចូលមកបញ្ចេញមតិសរសើរពី លោកជំទាវស្រីតូច ចំណាន ដែលចេះមើលថែស្វាមី គ្រប់ជំហ៊ានបែបនេះ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចង់ជ្រាបច្បាស់ ទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Read More