មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ក្រោយឃើញព្រះនាងតូច ជេនណា គ្រងឈុត បុរាណ មួយឈុតនេះមើលទៅស្អាតឡើងទាក់ភ្នែកណាស់ ដល់ថ្នាក់ហ្វេនៗ ខមិន បែបនេះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ បច្ចុប្បន្ននេះភាពល្បីល្បាញរបស់ ព្រះនាងតូច នរោត្តម ជេនណា ស្តិតនៅក្នុងបេះដូងយុវវ័យ និង ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូប ដោយពួកគេដឹងច្បាស់ពីសមត្ថភាព និង ទេពកោសល្យរបស់ព្រះនាង នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ មិនថាការបង្ហើរសំនៀងមួយមុខនោះទេ ប៉ុន្តែសម្រស់របស់ព្រះនាងក៏ ស្រស់ស្អាតមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែក កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ព្រះនាងតូច នរោត្តម ជេនណា បានបង្ហញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក ដោយបានគ្រងឈុតសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស្វាយ ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងនាសម័យបុរាណ ដែលម់លទៅពិតសមរម្យ នឹង សម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាត និង តូចច្រឡឹងរបស់ព្រះនាងខ្លាំងមែន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយឃើញការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់ព្រះនាងតូច ក៏មានហ្វេនៗជាច្រើនបាន ចូលខមិន សរសើរបែបនេះថា៖ “ស្អាតណាស់ព្រះនាងតូច ស្រស់ស្អាតណាស់ព្រះនាងតូច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចៅស្រីទូលបង្គំចូលចិត្តព្រះនាងសម្ដែងកាយវិការ ព្រះនាងរបស់ទូលបង្គំស្រស់ស្អាតណាស់ ស្រស់ស្អាតណាស់ ព្រះនាង សែនស្រឡាញ់ព្រះនាង ស្រស់ស្អាតអ្វីម្លេសទេ អូនហាណា ស្រលាញ់ព្រះនាងម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ ពេញ គ្រួសារយើងបានសុខហើយ”។

Read More