អុញនោះ !! លោក ពេជ្រ ស្រស់ ព្រមានប្តឹ ង គណបក្សលោក​ ខឹម​ វាសនា LDP ព្រោះតែប្រមាថ មួលបង្កាច់ បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ គណបក្សលោក (មានវីដេអូ)

លោក ពេជ្រ ស្រស់ សរសេរនៅលើប ណ្តាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ថា៖ «សូមក្រុមលោក ខឹម វាសនា និងអ្នកនិយមខាង LDP ចូលអានសារខ្ញុំឆ្លើយទៅ ពលពួកលោក ហើយសូមពិចារណាតាមការគួរផងចុះ ! ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កុំបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃ ហើយបញ្ឈប់សកម្មភាព មួលបង្កាច់បក្ស យុវជនជាបន្ទាន់ បើមិនចង់ប្រឈមមុខ ចំពោះច្បាប់នោះទេ ពីព្រោះគណបក្ស នយោបាយគឺ មានសិទ្ធិ និងឆន្ទៈរៀងៗខ្លួន»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក ពេជ្រ ស្រស់ បានបញ្ជាក់ទៅកាន់ LDP ទៀតថា៖ «បក្សរបស់អ្នក មិនអាចបង្ខំ ប ក្សដទៃឲ្យធ្វើតាម ការគិតរបស់ បក្សអ្នកនោះឡើយ សូមធ្វើនយោបាយឲ្យថ្លៃថ្នូរ កុំបង្ខូចឈ្មោះ បក្សអ្នកដទៃ ដើម្បីលើកខ្លួន»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក ពេជ្រ ស្រស់ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ ពីសមាជិករបស់ គណបក្ស LDP បានប្រមាថគ ណបក្សយុវជនកម្ពុជា ចំពោះការវាយតម្លៃអំពី ដំណើរការពិនិត្យ និងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី ដែលរៀបចំដោយ គ.ជ.ប ថា មានភាពរលូន និងល្អប្រសើរ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រភព៖ Fast News

Read More

អស្ចារ្យណាស់! ត្រឹមតែ៤ឆ្នាំ ប្តូរពីអ្នកឆុងកាហ្វេ ទៅជាអ្នកបើកបរ យន្តហោះនៅ….

ចិន្តា ធ្លាប់ជានិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក​ ​បដិសណ្ឋារ​កិច្ច​ ​និង​ទេសចរណ៍ បន្ទាប់មកក៏បានក្លាយអ្នកអ្នកបម្រើការលើយន្តហោះបានតាមបំណង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែកញ្ញាមិនបានបញ្ចប់ ក្តីស្រមៃក្នុងការ ក្លាយជាអ្នកបើកបរ យន្តហោះមួយរូបឡើយ រហូតដល់សម្រេចចិត្តបន្ត​ការ​ហ្វឹកហាត់​ ជា​ពី​ឡុ​ត​នៅ​ ឯក្រៅ​ប្រទេស ។ ប្រមាណជា៤ឆ្នាំ ក្នុងការខិត ខំប្រឹងប្រែង កញ្ញាក៏ទទួល បានជោគជ័យ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បើយោងតាមគណនី ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Sreymom Kong បានបង្ហោះរូប និងសរសេរៀបរាប់ជា ភាសារអង្លេស ដែលមានអត្ថន័យ ជាភាសារខ្មែរថា៖ «ចិន្តា ដូរី ក្នុងរូបភាពនេះ បានរម្លឹកខ្ញុំនៅពេល ដែលបងបានបង្រៀន ខ្ញុំឱ្យឆុងកាហ្វេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយឥឡូវនេះ រំលងបាន៤ឆ្នាំ បងអាចបើកយន្តហោះបាន ខ្ញុំពិតជាមានមោទ កភាពចំពោះបងណាស់ ហើយពេលនេះខ្ញុំចង់ ឱ្យបងបង្រៀនខ្ញុំឱ្យ បើកយន្តហោះដូចគ្នា ។ នារីនារីអាកាសយាននិកខ្មែរទី១»៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ក្តៅស្លឹកត្រចៀកពេក អាចារ្យធំ Live វីដេអូព្រលះអ្នកយកបទ “បាយខុនចងដៃ” ទៅ remix ដូចភ្លេងក្នុងក្លឹប និងអាចារ្យការរាំញាក់ញ័រ ធ្វើឲ្យខូចវប្បធម៌ខ្មែរ (មានវីដេអូ)

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មានការចែកចាយយ៉ាងច្រើននៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកទាក់ទងនឹងខ្សែវីដេអូថ្មីមួយបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយបានយកភ្លេងបាយខុនចងដៃ ទៅ remix បែបញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ដូចភ្លេងនៅក្នុងក្លឹបកម្សាន្ត ចំណែកឯអាចារ្យការវិញបញ្ចេញក្បាច់រាំញាក់ញ័រ ខុសប្រាសចាកពីវប្បធម៌បុរាណរបស់ខ្មែរ ដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបញ្ចេញមតិរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃ មិនគួរណាយកវប្បធម៌មកលេងសើចបែបនេះ។ ដោយសារតែមើលឃើញភាពមិនត្រឹមត្រូវប្រាសចាកខុសពីទំរង់ដើមវប្បធម៌បុរាណខ្មែរបែបនេះ នៅមុននេះបន្តិចអាចារ្យធំ ដែលត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនស្គាល់ថា ជាអ្នកស្រលាញ់វប្បធម៌មួយរូប បានបង្ហោះវីដេអូព្រលះអ្នកយកបទ បាយខុនចងដៃ ទៅ remix បែបញាក់កន្ត្រាក់ដូចភ្លេងនៅក្នុងក្លឹប និងជាពិសេសនោះគឺអាចារ្យការ ដែលរាំញាក់ញ័រនៅក្នុងពិធីមង្គលការមិនដឹងខ្យល់អីរូបនោះ។ ចង់ដឹងថា អាចារ្យធំ និយាយអ្វីខ្លះ? ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Read More

ចិនយំមិនចេញ​ ខណៈមានមន្រ្តីទាហានម្នាក់ បានឈូសឆាយយកដីរបស់ខ្លួនអស់ជាច្រើនរយហិកតា នៅខេត្តកំពត

ភ្នំពេញ៖ តាមការអោយដឹងពីលោក ដួង តារា អនុរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី និង ជាជំនួយការផ្ទាល់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បង្ហាញថា មានក្រុមហ៊ុនចិនមួយ បានទទួលការអនុញ្ញាតអោយវិនិយោគតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅខេត្តកំពត ស្របតាមគោលនយោបាយ ខ្សែក្រវាត់មួយផ្លូវមួយ និង កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិន ។ យោងតាមហ្វេសប៊ុកផេករបស់លោក ដួង តារា ដែលបង្ហោះកាលពីវេលាម៉ោងជាង១២ យប់រំលងអាធ្រាត្រ ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បានអោយដឹងទៀតថា តាមការរៀបរាប់ជំហានដំបូង​ គឺ តំណាងក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំទិញដីបានជាច្រើនរយហិកតា​នៅ ខេត្តកំពត ដោយបានចំណាយប្រាក់អស់រាប់សិបលានដុល្លាអាមេរិក ប៉ុន្តែ ក្រោយមកក៏មានមន្រ្តីជាទាហានម្នាក់បានឈូសឆាយយកដីគាត់ ។ ពេលនេះភាគីចិនយំក៏មិនចេញ​ ព្រោះអស់ដីជាច្រើនរយហិកតា ខាតបង់លុយជាច្រើនលានដុល្លាអាមេរិក ហើយលុយដែលយកមកទិញដីនេះគឺជាលុយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន។ បើយកដីមិនបានវិញទេ​ ពេលវិលទៅចិនវិញគឺប្រឈមនឹងជាប់គុកទៀតផង ។ ដោយបច្ចុប្បន្នពួកគាត់បានមកជួបលោក ដួង តារា ហើយ​ លោក ដួង តារា កំពុងពិនិត្យករណីមួយនេះ​ ។ លោក ដួង តារា សង្កត់ធ្ងន់ថា«យើងចូលរួមកសាងអំពើល្អ ចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹម និង សូមមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ពលរដ្ឋយើងគ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្មានការរើសអើង» ៕

Read More

លោកគ្រូរំជួលចិត្ត ដល់ស្រក់ទឹកភ្នែក ! យកថង់ធ្វើជាកាតាប​ ស្បែកជើងក៏គ្មានពាក់ យកខ្សែរធ្វើជាខ្សែរក្រវ៉ាត់ តែប្អូននៅតែតស៊ូ ប្រឹងប្រែងមករៀនសូត្រ ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ…មានវិដេអូ

វិដេអូឃ្លីបមួយ ត្រូវបានមហាជន ធ្វើការចែកចាយជាបន្តបន្ទាប់ លើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ពីការតស៊ូ ពុះពារ ប្រឹងប្រែង ក្រេបយកចំណេះវិជ្ជា ជាស្ពាន ដើម្បីចំលងខ្លួនឯង ទៅកាន់ថ្ងៃអនាគត និងដើម្បីជីវិតដ៏រុងរឿង ថ្កើនថ្កាន មានជីវិតដ៏ល្អប្រសើរ ឡើង។ លោកគ្រូ ឌុក សុប្ញទ្ធី បានបង្ហាញពីខ្សែរជីវិតពិតរបស់កូនសិស្សម្នាក់ ដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូផ្ទាល់ ។ លោកគ្រូ បានប្រាប់តាមរយៈវិដេអូឃ្លីបថា ក្មេងប្រុស គាត់ជាក្មេងល្អ ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ រាល់ថ្ងៃនេះ ប្អូនប្រុស រស់នៅជាមួយបងប្អូន ។ ក្មេងប្រុស គ្មានសំលៀកបំពាក់ល្អៗពាក់ទេ សៀវភៅច្រកថង់ ស្បែកជើងក៏គ្មានពាក់ ខោចង់ខ្សែចង្កេះ ដើម្បីបានស្លៀកមករៀន។ រាល់ថ្ងៃមករៀន គ្មានលុយទិញអ្វីហូបទេ គឺប្អូនស្ងោរល្ពៅមកសាលាញុាំ ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃ គឺជាអាហារជំនួសបាយ។ ជីវិតដល់កំសត់នេះ ពិតជាធ្វើឲ្យលោកគ្រូ អាណិតប្អូនជាខ្លាំង ក៏បានជូនថវិការខ្លះ ដើម្បីយកទៅទិញម្ហូបញុាំ ហើយលោកគ្រូ និងទិញកាតាប ដាក់សៀវភៅឲ្យ កុំឲ្យពិតបាកដាក់ថង់ បែបនេះទៀត។ ជីវិតដ៏កំស់របស់ប្អូនប្រុស ត្រូវបានមហាជន ស្តាប់វិដេអូហើយស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក ។ នេះគឺជាខ្លឹមសាររបស់លោកគ្រូ ឌុក សុប្ញទ្ធី បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ថា “មានកូនសិស្សជាច្រេីនដែលលេាកគ្រូជួយ តែកូនធ្វេីអេាយគ្រូចងចាំកាលវ័យកុមារ លេាកគ្រូនិងជួយកូនអេាយរៀនដល់ចប់ និងផ្តល់កំលាំង៧០អេាយ រឹងមាំឡេីង លេាកគ្រូ និង ជំរុញកូនអេាយខំរៀន សេចក្តីល្អដែលគ្រូធ្វេី គឺ សំុតែសេចក្តីល្អ និងជួបតែ សេចក្តីចំរេីន ចង់ប្រាប់ថាស្រលាញ់កូនណាស់ លេាកគ្រូមិនអាចបេាះបង់កូនបានឡេីយ”។ លោកគ្រូ បានបន្ថែមទៀតថា “ខ្ញុំបាទ ឈ្មេាះ ឌុក សុប្ញទ្ធី សូមប្រកាសជាសាធារណៈ ថាមិនទទួលជំនួយ ជាលុយ រឺ ថវិការទេ តែបេីបងប្អូនចង់ជួយក្មេង ជាសំភារៈសិក្សា សូមមកអេាយដេាយផ្ទាល់ (មូលហេតុ…

Read More

នាយករដ្ឋមន្រ្ដី​បញ្ជា​ឲ្យ​​​ស៊ើប​​អង្កេត​​បន្ទាន់ លើ​ករណី​ផ្ទុះ​ទុយោ​ហ្គាស ស្លាប់​និង​របួសជាង៥០នាក់

រាជធានីបាងកក៖ ក្រោយពេលកើតមានឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះទុយោបង្ហូរ​ឧស្ម័ន​ក្រោមដី បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ និងរងរបួសជាង៥០នាក់នោះមក រហូត​មកដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ លោក ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា នាយក​រដ្ឋមន្រ្ដីថៃ បានចេញបទបញ្ជាឲ្យមន្រ្ដីជំនាញ បើកការស៊ើបអង្កេត​ជាបន្ទាន់លើករណីនេះ។ លោក Anucha Burapachaisri អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃ បានថ្លែងថា លោកឧត្ដមសេនីយ៍ ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា បានចេញបទបញ្ជាឲ្យ​មានការស៊ើប​អង្កេត លើករណីលេចហ្គាសបង្កឲ្យគ្រោះអគ្គិភ័យ នៅក្នុងឃុំ Preng ស្រុក Bang Bo ខេត្ត Samut Prakan ។ ហេតុការណ៍ផ្ទុះហ្គាសនេះ បានកើត​ឡើង កាលពីរសៀល ថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ នៅក្នុងស្រុក Bang Bo ខេត្ដ Samut Prakarn។ ប៉ូលិស ខេត្ដ Samut Prakarn បានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងហេតុការណ៍​ធ្លាយ​ទុយោហ្គាស បង្កឲ្យកើតគ្រោះអគ្គិភ័យនេះ បានបណ្ដាល​ឲ្យមនុស្ស​៣នាក់​ស្លាប់ និង៥២នាក់រងរបួស។ ក្រៅពីនេះ គ្រោះអគ្គិភ័យនេះ បាន​បំផ្លាញ​ផ្ទះ អស់៩ខ្នង និងរថយន្ដ២០គ្រឿង។ មន្រ្ដីប៉ូលិសដដែល បានបញ្ជាក់ថា គ្រោះអគ្គិភ័យនេះ បានកើត​ចេញ​ពី​ទុយោ​បង្គប់ នៅក្រោមដី ដែលលាតសន្ធឹង ប្រវែង១គីឡូម៉ែត្រ។ បន្ទាប់​ពី​មានហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គិភ័យនោះ សមត្ថកិច្ចបានជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋ និងសិស្ស ចេញពីសាលា Preng Wisuttha Tipbodee ។ រីឯសាលា​រៀន​នេះ ក៏បានរងការខូចខាតផងដែរ។ លោក Theera Phudphong មន្រ្ដីទទួលបន្ទុកដោះស្រាយកិច្ចការ​សង្គម​របស់ក្រុមហ៊ុនឧស្ម័ន PTT បានបញ្ជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន​នឹងចេញ​សំណង​១០០% ។ ប៉ុន្ដែទោះជាយ៉ាងណា ក្រុមហ៊ុនកំពុង​តែបញ្ជូន​មន្រ្ដីជំនាញ​របស់ខ្លួន ឲ្យចុះទៅស៊ើបអង្កេត អំពីមូលហេតុនេះ និងវាយតម្លៃ អំពី​ទំហំ​ខូច​ខាត ព្រោះក្រុមហ៊ុន…

Read More

អាសូរណាស់ ! បងប្អូនខំស្កាត់ពីឆ្ងាយមកញ៉ាំអាហារជុំគ្រួសារ ស្រាប់តែពុលមីស្លាប់អស់ ៩ នាក់

ចិន៖ ពិធីជួបជុំសមាជិកគ្រួសារនិងពិសារអាហារពេលល្ងាចរួមគ្នាមួយបានប្រែក្លាយទៅជារឿងសោកសៅបំផុត ព្រោះតែសមាជិកគ្រួសារចំនួន ៩ នាក់ក្នុងចំណោម ១២ បានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះតែពុលអាហារដែលពួកគេបានញ៉ាំជាមួយគ្នានោះ។ បើយោងតាមការចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន Chinadaily បានឲ្យដឹងថា​ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុង Jixi ខេត្ត Heilongjiang ភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន។ ប្រភពបានបន្តថា នៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុនោះសមាជិកនៃគ្រួសាររងគ្រោះខាងលើបានធ្វើដំណើរមកពីទីកន្លែងផ្សេងៗគ្នាដើម្បីជួបជុំគ្នាហើយពួកគេបានធ្វើមីម្យ៉ាង មានឈ្មោះថា ‘Suantangzi’ ដែលជាមីសរសៃធំៗធ្វើពីម្សៅពោតសម្រាប់ញ៉ាំជុំគ្នា។ យ៉ាងណាក្តី ក្មេងៗចំនួន ៣ នាក់មិនបានញ៉ាំមីនេះទេ ព្រោះតែពួកគេមិនចេះញ៉ាំដែលមីដែលមានរសជាតិរបៀបនោះ ហើយពួកគេក៏មានសំណាងល្អមិនពុលមីស្លាប់ដែរ។ ដោយឡែកសមាជិកគ្រួសារចំនួន ៨ នាក់បានពុលមីស្លាប់នៅម៉ោងប្រមាណជា ១១​ យប់នៅថ្ងៃកើតហេតុនោះ ខណៈស្រីវ័យ ៤៧ ឆ្នាំបានបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ និងស្លាប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់។ តាមការពិនិត្យរបស់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញបានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងមីនោះមានផ្ទុកនូវអាស៊ីត Bongkrekic ច្រើនលើសកម្រិត ដែលអាស៊ីតប្រភេទនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាសារធាតុពុលដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កឲ្យមនុស្សនិងសត្វពុលស្លាប់ភ្លាមៗផងដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀតគេបានរកឃើញថា គ្រឿងផ្សំដែលនៅក្នុងមីនោះដូចជាផ្សិតជាដើមសុទ្ធតែជារបស់ដែលបានក្លាសេទុកជាងមួយឆ្នាំមកហើយនិងគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទទួលទាននោះទេ៕

Read More

អបអរសាទរកម្ពុជា! ទីក្រុងសៀមរាបត្រូវបានប្រកាសជា «ទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ាន»

នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារ្យ ភឿង សកុណា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកវប្បធម៌ និងសិល្បៈអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ (The 9th ASEAN Minister Meeting on Culture and Arts) ក្រោមប្រធានបទ ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងមាគ៌ាឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់វិស័យវប្បធម៌ និងសិល្បៈ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ ក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានប្តូរវេនកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈអាស៊ានលើកទី៩ ចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ ដល់ឆ្នាំ២០២២ ។ ក្រៅពីនោះ អ្វីដែលពិសេសគឺ ទីក្រុងសៀមរាប នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបានប្រកាសជា ទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ាន ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី៩ រដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ាន ទទួលបន្ទុកវប្បធម៌ និងសិល្បៈ ហើយការជ្រើសរើសទីក្រុងសៀមរាប ជាទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ាន សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២២ គឺដោយសារទីក្រុងសៀមរាប គឺជាអតីតរាជធានីនៃចក្រភពខ្មែរ សម្បូរទៅដោយមរតកវប្បធម៌ទាំងរូបី និងអរូបី និងជាគោលដៅទេសចរណ៍វប្បធម៌ ធម្មជាតិដ៏ល្បីល្បាញពាសពេញពិភពលោក របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ សូមបញ្ជាក់ជូនថា ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៨មក នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីអាស៊ាន ទទួលបន្ទុកវប្បធម៌ និងសិល្បៈបានឯកភាពគ្នាឲ្យប្រទេសនីមួយដែលជាប្រធានប្តូរវេនដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ជ្រើសរើសទីក្រុងមួយរបស់ខ្លួនដើម្បីស្នើដាក់ជាទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ាន ។ ការកំណត់ទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ាន គឺធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណអាស៊ាន និងភាពផ្សេងគ្នានៃវប្បធម៌របស់ប្រទេសនីមួយៗដែលជាសមាជិកអាស៊ាន។ ការជ្រើសរើសនេះ មានសុពលភាពរយៈពេល ០២ ឆ្នាំ ។ ទីក្រុងវប្បធម៌អាស៊ាន ដែលបានជ្រើសរើសកន្លងមករួមមាន ១. ទីក្រុង Cebu នៃប្រទេសហ្វីលីពីន ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១០ -២០១១ ២. ទីក្រុង Singapore នៃប្រទេស សឹង្ហបុរី ចាប់ពីឆ្នំា ២០១២-២០១៣ ៣. ទីក្រុង Hue នៃប្រទេសវៀតណាម ចាប់ពីឆ្នាំ…

Read More

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន: សមត្ថកិច្ចរកឃើញគ្រឿងសំអាងជាង២០តោន ដែលខូចគុណភាព និងហួសដឺឡេ ក្រោយចុះបង្ក្រាបនៅខណ្ឌមានជ័យ និងបឹងកេងកង

(ភ្នំពេញ)៖ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចុះពិនិត្យទីតាំងស្ដុក និងចែកចាយគ្រឿងសម្អាងពីរទីតាំង នៅផ្ទះលេខ G54 សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌបឹងកេងកង និងសង្កាត់បឹងទំពុនទី១ ខណ្ឌមានជ័យ។ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យរួច សមត្ថកិច្ចបានរកឃើញគ្រឿងសំអាងជាង ២០តោន ដែលខូចគុណភាព និងហួសដឺឡេ ហើយត្រូវបានរឹបអូស ដើម្បីទុកបំផ្លាញ ចោល។ ជាមួយគ្នានេះ សមត្ថកិច្ចក៏បានបិទទីតាំងជាបណ្តោះអាសន្នផងដែរ។ នេះជាការបញ្ជាក់របស់មន្រ្តី គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បានប្រាប់ភ្នាក់ងារ ព័ត៌មាន Fresh News នៅរសៀលថ្ងៃនេះ។ សូមបញ្ជាក់ថា ប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបទីតាំងស្តុកគ្រឿងសំអាងនេះដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក តាន់ សុខវិជ្ជា ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយ ក្រោមការសម្របសម្រួលពី លោក សឿ ឡុងឌី ព្រះរាជអាជ្ញារង នៃអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ។ ក្រោយត្រួតពិនិត្យរួច គណៈកម្មាការចម្រុះបានពិនិត្យឃើញថា៖ *ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងមានប្រវេទន៍ពីក្រសួងសុខាភិបាល មានចំនួន៤មុខ និងផលិតផលគ្រឿងសម្អាងផ្សេងទៀត គ្មានលេខប្រវេទន៍ពីក្រសួងសុខាភិបាល *ទីតាំងស្ដុងផលិតផលគ្រឿងសម្អាង ខុសទីតាំងអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល *ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង ហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ លាយឡំជាមួយផលិតផលមានសុពលភាពប្រើប្រាស់ និងពុំមានលេខប្រវេទន៍ពីក្រសួងសុខាភិបាល៕ ផ្តល់សិទ្ធដោយ៖​ Freshnews

Read More