ហួសចិត្ត ស្អាតៗ! ស្ងាត់មើលឆ្វេងស្តាំ គ្មានមនុស្ស ពីរនាក់សង្សារ ឈប់កង់មក សើយដាក់ រួចរាល់ទើបឃើញ កាំមេរ៉ាសុវត្ថិភាព

ធ្លាយវិដេអូ រួ ម រ័ ក្ស គ្នា របស់យុវជននឹងនារីមួយគូរពីកាម៉ារ៉ាសុវិត្តភាពរបស់មិត្តភក្កកញ្ញា អូន លុច្ស ដែលកំពុងតែល្បីខ្លាំងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពួកគេទាំងពីធ្វើសកម្មភាពស្រើបស្រាលខ្លាំងតែពីរនាក់នៅពាក់កណ្តាលយប់គិតថាគ្នាគ្មានមនុស្ស ទើបសម្រេចចិត្ត រួ ម រ័ ក្ស គ្នាយ៉ាងគួរអោយខ្មា ស់ អៀន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែយ៉ាងនោះទោះគ្មានមនុស្សក៏ពិតមែនតែនៅមានកាម៉ារ៉ាសុវត្តិភាពផ្ទះរបស់មិត្តភក្ក អូន លុច្សបាន ធ្វើការចែកចាយតគ្នាពេញហ្វេសបុកតែម្តង៖ កញ្ញា អូន លុច្ស បានប្រាប់នៅលើ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ្វេសបុកខ្លួនរួមមានវិដេអូថា៖ «ថតបានពីរកាម៉ារ៉ា សុវត្ថិភាព មុខផ្ទះមិត្តភក្តិញុំ ខ្វះកន្លែងណាស់ មកលេងបិត ពួនអីស្មើរនឹងវេស ប្រភព៖ អូន លុច្ស» ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

មិនធម្មតា!!ប្រវត្តិរបស់ កាំង ហ្កេចអ៊ាវ ហៅឌុច អតីតមេគុកទួលស្លែងក្នុងរបបខ្មែរក្រហម

កាំង ហ្កេចអ៊ាវ ហៅឌុច ថ្វីដ្បិតតែមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ក៏ប៉ុន្តែ ឌុច ជាមេគុកទួលស្លែង ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធការធ្វើទារុណកម្ម និងសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង ១ម៉ឺន ២ពាន់នាក់។ ឌុច មានឈ្មោះដើមថា កាំង ហ្កេចអ៊ាវ កើតនៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៤២ នៅភូមិពៅវើយ ឃុំពាមបាង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ។ ឌុច ជាកូនកាត់ចិន មានបងប្អូនបង្កើត ៥នាក់ នៅក្នុងត្រកូលជាកសិករក្រីក្រ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីប្រឡងជាប់បាក់អង នៅកំពង់ធំ ឌុច បានមករៀននៅវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ គឺវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ ហើយបានស្នាក់នៅវត្តឧណ្ណាឡោម។ នៅឆ្នាំ១៩៦៤ កាំង ហ្កេចអ៊ាវ បានប្រឡងជាប់បាក់ឌុប ដោយជាប់ជាសិស្សឆ្នើមទូទាំងប្រទេសផ្នែកគណិតវិទ្យា។ បន្ទាប់មក កាំង ហ្កេចអ៊ាវ បានទៅចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យ នៅជិតវិមានឯករាជ្យ។ នៅឆ្នាំ១៩៦៥ កាំង ហ្កេចអ៊ាវ បានចេញទៅធ្វើគ្រូបង្រៀនផ្នែកគណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា និងគីមីវិទ្យា នៅវិទ្យាល័យស្គន់ ខេត្តកំពង់ធំ។ អ្នកដែលធ្លាប់រៀនជាមួយ កាំង ហ្កេចអ៊ាវ បានឲ្យដឹងថា កាំង ហ្កេចអ៊ាវ គឺជាគ្រូម្នាក់ដែលមានចរិតស្លូតបូត រាក់ទាក់ មិនចេះវាយឫក និងស្និទ្ធស្នាលជាមួយសិស្ស ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសិស្សស្រលាញ់ ចូលចិត្តគ្រប់ៗគ្នា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលស្នាក់នៅរៀនក្នុងក្រុងភ្នំពេញ កាំង ហ្កេចអ៊ាវ ដែលជាកូនចៅកសិករក្រីក្រ បានមើលឃើញពីគម្លាតយ៉ាងឆ្ងាយរវាងអ្នកក្រ និងអ្នកមាន។ ពេលនោះហើយដែល កាំង ហ្កេចអ៊ាវ ចាប់ផ្តើមមានគំនិតស្អប់ខ្ពើមវណ្ណៈសក្តិភូមិ ហើយស្រឡាញ់ចូលចិត្តគំនិតកុម្មុយនិស្ត។ ម្យ៉ាងទៀត កាលពីពេលកំពុងរៀននៅវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យ កាំង ហ្កេចអ៊ាវ បានស្គាល់ជនកុម្មុយនិស្តដ៏សំខាន់ម្នាក់ គឺ សុន សេន ដែលពេលនោះជានាយកវិទ្យាស្ថាន ហើយដែលក្រោយមកបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃរបបខ្មែរក្រហម។ នៅឆ្នាំ១៩៦៧ នៅពេលធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅកំពង់ធំ កាំង ហ្កេចអ៊ាវ…

Read More

សូមសរសើរ!!រាជរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម បានកំណត់ មិនអោយមានការលក់ស្រាបៀរ អោយបុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម …

យោងតាមក្រឹត្យ​ក្រមរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម រាល់អ្នកលក់ណាដែលលក់ស្រាបៀរ​ ដល់អ្នកដែលមានអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ នឹងត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់ពី ៥០ម៉ឺន-១លានដុង (២២-៤៣ ដុល្លារ)ដែលដែលនឹងដាក់ជាធរមាននៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ​ឆ្នាំ២០២០​ខាងមុខនេះ ។ តាមក្រឹត្យក្រមកាលពី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំ ២០១៣ ការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងតែការលក់ស្រាដល់អ្នកមិនទាន់គ្រប់អាយុតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនស្រាបៀរនោះទេ។ រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់កំណត់អោយរាល់គ្រឹះស្ថានស្រាបៀរថា ចាំបាច់ត្រូវតែដាក់កំណត់សំគាល់លើសំបកស្រាបៀរថា“ មិនត្រូវលក់ស្រាបៀរអោយបុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំនោះទេ” ។ ហើយអ្នកលក់មានតួនាទីទទួលខុសត្រូវចំពោះការពិនិត្យមើលទៅលើអាយុ ក្នុងករណីអ្នកទិញអាចនឹងមិនទាន់គ្រប់អាយុ។ ការផាកពិន័យនឹងកើនឡើងទៅដល់ ៣-៥លានដុង(១៣០-២១៥ដុល្លា) បើសិនជាគេឃើញមានការដាក់លក់ស្រាបៀរនៅតាមទូរដាក់ប្រាក់ទិញភេសជ្ជ រឺតាម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តំបន់ហាមឃាត់មួយចំនួនដូចជា កន្លែងអប់រំ និងកន្លែងកម្សាន្តដែលមានក្មេងអាយុក្រោម​ ១៨ឆ្នាំ។​ ដូចគ្នានេះដែរការទទួលអោយមនុស្សមិនទាន់គ្រប់អាយុ ១៨ឆ្នាំ ចូលបំរើការងារនៅកន្លែងលក់ រឺផលិតស្រាក៏ត្រូវចាត់ថាជាការល្មើសនឹងក្រឹត្យក្រមមួយនេះដែរ។ ក្រឹត្យក្រមថ្មីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ដែលបង្កដោយគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងស្រវឹង ដែលបានចូលជាធរមាននៅឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរឹងចំពោះការបើកបរសេពគ្រឿងស្រវឹង។ ដែលកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសវៀតណាមបានប្រើប្រាស់ស្រាបៀរជាង ៤,៦ ពាន់លានលីត្រដែលជាការកើនឡើងជាង ១០ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភាគរយចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៨ ។ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលបានអោយដឹងថា ប្រទេសនេះបានចំណាយទៅលើសារជាតិអាល់កុលជាមធ្យមជាង ៣,៤ ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ គឺស្មើនឹង ៣០០ ដុល្លារក្នុងមួយនាក់ ខណៈដែលការចំណាយលើបញ្ហាសុខភាពជាមធ្យមតែ ១១៣ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ៕ប្រភព៖ Vnexpress

Read More

អាងបា ញ់ ទៀតហើយ !! មន្ត្រីយោធាម្នាក់ គំ រា ម បា ញ់ប្រពន្ធ និង ម្តាយក្មេក ផ្អើលខណ្ឌមានជ័យ…

សេចក្ដីរាយកា រណ៍បឋមបានឲ្យដឹងថា ករ ​ណីហិ ​ង្សាមន្ត្រីយោធាម្នាក់គំ រា ម បា ​ញ់ប្រពន្ធនិងម្តាយក្មេកនៅក្នុងគ្រួសារនៅផ្ទះមួយកន្លែងនៅផ្លូវបេតុង ក្នុងភូមិឫស្សី៣,សង្កាត់ស្ទឺងមានជ័យទី២,ខ​ណ្ឌមានជ័យ,រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីវេលាម៉ោង៩និង៣០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី០១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បច្ចប្បន្នបុរសខាងលើនេះត្រូវបានកម្លាំ ងរាជអាវុ ធហត្តខណ្ឌមានជ័យនាំ ខ្លួនមកធ្វើការសាកសួរនៅទីប ញ្ជារការមូលរដ្ឋានកងរាជអាវុ ធហត្ថខណ្ឌមានជ័យរួមនិងប្រពន្ធផងដែរ៕ ព័ត៌មានលម្អិតក្រោយជូនពេលក្រោយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

កូនខ្មែរអស្ចារ្យមែន​ !! ប្រេនខ្មែរផ្អើលពេញឌូបៃនាឡិកា ពូ ល្បីពេញអន្តរជាតិ លក់តម្លៃខ្ពស់ ក ប់ ពពកហើយ ភ្ញៀវដណ្តើមគ្នាទិញទៀត…

ពូ ជាឈ្មោះប្រេននាឡិកាដៃលំដាប់ខ្ពស់មួយ ដែលមានចំណុចពិសេសជាច្រើនកំពុងតែអង្រួន បេះដូងអ្នកនិយមលេងម៉ូដនាឡិកាដៃ ហើយមានរឿងមួយដែលហួសចិត្តបំផុតនោះគឺនាឡិកាយីហោ ខ្មែរមួយនេះលក់ថ្លៃ ក​ ប់តែបែរជាមានមនុស្សជាច្រើនទាំងក្នុងនឹងក្រៅប្រទេស ដណ្តើមគ្នាទិញនាឡិកា ពូ ដែលធ្វើអោយមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីបណ្តាញសង្គម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានរឿងពិសេស ៣ ដែលនាឡិកាពីបានបញ្ជូលទៅក្នុងផលិតផលនាឡិកាដៃរបស់ខ្លួន ដែលនាំអោយ ប្រេនដ៍សែនថ្លៃមួយនេះកំពុងតែ ឆ​ ក់បេះដូងភ្ញៀវអោយងប់មិនទិញគឺស្តាយតែម្តង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការកំណត់ចំនួនផលិត (limited edition) នៅក្នុងក្បួនលក់គេនិយាយថា របស់មួយដែលធ្វើអោយ ភ្ញៀវស្តាយគឺ ភាពកម្រ របស់ផលិតផល។ តួរយ៉ាងដូចជាថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែសីហាកន្លងទៅនេះផេកផ្លូវការរបស់នាឡិកា ពូ បានបញ្ជេញម៉ូដែលនាឡិកាផ្លាទីនដាំពេជ្រដែលមានឈ្មោះ ថា រាហ៊ូ ដែលមានតែមួយគ្រឿងគត់តម្លៃជាង ១២.០០០ ដុល្លារអាមេរិកឯណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការរចនានិងប្រណិតភាព ( Luxury brand) រប់នាឡិកាដៃម៉ាក់PU (ពូ) ត្រូវបានរចនាឡើងដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមថ្លៃៗដូចជាប្រើផ្លាទីន ពេជ្រ ស្បែក និងឌីហ្សាញជាពិសេសដល់អតិថិជន ដែលផ្តល់នូវគុណតម្លៃខ្ពស់ និងប្រណិតភាពសម្រាប់ពួកគេរាល់ពេលដែលពួកគេពា ក់ នាឡិកាដៃនេះ។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកឯការវិចខ្ចប់វិញក៏មិនធម្មតាដែរ នាឡិកាដៃត្រូវស្រោបប្រអប់ដែលច្នៃធ្វើឡើងដោយដៃឆ្លាក់ម៉ាកយីហោ(ពូ) តែម្តង។ ការធ្វើទីផ្សារទៅក្រៅប្រទេស (International Marketing) យីហោនាឡិកាដៃ PU (ពូ) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៨ដោយដៃកូនខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះ សែត ពិទូរ្យ ជាស្ថាបនិកនៃយីហោនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងរយះពេលមិនដល់ជាងពីរឆ្នាំផង យីហោនាឡិកាដៃ PU (ពូ) បានវាយលុកទីផ្សារមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយយីហោធំៗល្បីៗទទួលបានភាពជោគជ័យ និងការគាំទ្រជាខ្លាំងទាំងក្នុងស្រុករហូតវាយលុកទីផ្សារស្រុកក្រៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងបណ្តាលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង ប្រេស៊ីល បូស្នៀ អូស្ត្រាលី អាមេរិក និង ឌូបៃជាដើម។ ប្រភពអត្ថបទ Business Cambodia

Read More

ប្រហែសម្ល៉េះ​បងប្អូន​អើយ !!! ការ​ដុត​ក្រដាស​សែន​បែបនេះអាច​បង្ក​ជា​គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់…

ភ្នំពេញ ៖ ពលរដ្ឋ​ចិន និង​ខ្មែរ​កាត់​ចិន មួយ​ចំនួន បាន​ធ្វើ​ពិធី​សែន​ក្បាលទឹក ដើម្បី​រំលឹក​គុណ​ដល់​សាច់ញាតិ​របស់​ខ្លួន​ដែល​បាន​ចែកឋាន ប៉ុន្តែ​ការ​សែន​ព្រេន​ខ្លះ បាន​បង្ក​ជា​ក្ដី​បារម្ភ​ផង​ដែរ ដោយសារ​ការ​ធ្វេសប្រហែស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ជាក់ស្តែងនៅវេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​តាម​បណ្ដោយ​ផ្លូវ៣៦៩សង្កាត់​ច្បារអំពៅទី២ ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​នាំគ្នា​ដុត​ក្រដាស​សែន នៅ​មុខ​ផ្ទះ ដោយ​ផ្ទះ​ខ្លះ​មាន​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែ​ផ្ទះ​ខ្លះ​ទៀត មិន​បាន​ប្រុងប្រយ័ត្ន​សោះ ​ពោល​គឺ​ផ្ទះ​លក់​ចែកចាយ​ធុង​ហ្គាស៍​មួយ​កន្លែង បាន​យក​ក្រដាស​មក​ដុត​ក្បែរ​គំនរ​ធុង​ហ្គាស៍ ដែល​គួរ​ឲ្យ​ភ័យខ្លាច​បំផុត។ ចំណែក​ផ្ទះ​មួយ​ទៀត បាន​ដុត​ក្រដាស់​ក្បែរ​រថយន្ត និង​ម៉ូតូ​ តែ​ម្ដង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជុំវិញ​ការ​ធ្វេសប្រហែស​នេះ​ដែរ លោក ចេង មុនីរ៉ា អភិបាល នៃ​គណៈ​អភិបាលខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ បានកោះ​ប្រជុំ​ដល់បណ្តាសង្កាត់ទាំង៨ ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ខណ្ឌ ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ពី​ករណី​អគ្គិភ័យ​នា​ថ្ងៃ​សែន​ក្បាល​ទឹក​ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក​អភិបាល​ខណ្ឌ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា លោក​បាន​បញ្ជា​ដល់​ចៅសង្កាត់ ត្រូវ​ចុះ​ផ្សព្វផ្សាយ​តាម​ខ្នង​ផ្ទះ​ឲ្យ​ប្រុង​ប្រយត្ន័​គ្រប់​វិនាទី ធ្វើ​យ៉ាងណា​គ្រប់គ្រង​ឲ្យ​បាន​រាល់​បញ្ហា​ដុត​ទៀន​ ធូប និង​ក្រដាស​សែន តាម​ទំនៀមទម្លាប់​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​មាន​ខ្សែ​ហោ​ចិន និង​វៀតណាម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​លោក​អភិបាលខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ បានត្រៀមកម្លាំងប្រចាំការ២៤ម៉ោងលើ២៤ម៉ោង ដើម្បី​រង់ចាំ​ជួយ​អន្តរាគមន៍ ពេល​មាន​ហេតុការណ៍​​កើតឡើង​ជាយថាហេតុ​។ ប្រភព:http://khmerbuzz24.com/

Read More

អុញនោះ!ពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នាតវ៉ាសុំដូរតាអាចារ្យ ព្រោះថ្ងៃណាក៏រៃអង្គាសលុយ យកទៅលេងល្បែងដែរ ក្រោមលេសថាវត្តជំពាក់គេច្រើន…

ពលរដ្ឋជិត ៥០នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះបាននាំគ្នាមកដល់ សាលាស្រុកកំចា យមា ដោយសុំអោយ ដូរអាចារ្យ ចេញពីវត្តត្រពាំងស្គន់ ហៅស្គន់ធិរាម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពលរដ្ឋខាងលើបាន ប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ ត៌មានថា មូលហេតុដែលពួក គាត់មកទីនេះ គឺមកស្នើសុំដល់លោក សឿន សុជាតិ អភិបាល ស្រុកកំចាយមា ជួយដោះស្រាយរឿង របស់ពួកគាត់ ដែលកើ តឡើងរយ:ពេល ៦ឆ្នាំមកហើយ នៅតែដោះស្រាយ មិនចេញ ទើបសម្រេចចិត្ត នាំគ្នាមកដល់ សាលាស្រុក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងស្គន់ ឃុំស្មោង ខាងជើង ស្រុកកំចាយមា ខេត្តព្រៃវែង បានអោ យដឹងថា ពួកគាត់មកនេះគឺសុំអោយដូរ អាចារ្យសព្វថ្ងៃនេះ ចេញ និងសុំអោ យអាចារ្យចាស់ ចូលវិញ ព្រោះអាចារ្យសព្វថ្ងៃនេះ ឃើញតែ រៃអង្គាសសឹ ងតែរាល់ថ្ងៃហើយក៏ មានជំពា ក់បំណុល គេច្រើន អាចារ្យខ្លះ ទៀតប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសង ទើបវត្តអារាម មួយនេះមិន មានការ រីកចម្រើន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពលរដ្ឋបាន លើកឡើងទៀតថា ព្រះគ្រូចៅអធិ ការវត្តព្រះនាម វង្ស ពិសិដ្ឋ ដែល មានតួនាទី ជាគ្រូចៅអធិការវត្តផងនឹង ជាព្រះគ្រូអនុណស្រុកផងស ង្ស័ យ ឃុបឃិតគ្នារើស យកតែ គ្នាឯង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតថាក រណីនេះកា លពីថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅថ្មីៗក៏ មានការយ ល់ព្រមរំលាយអាចារ្យចោល និងរើស អាចារ្យថ្មីដោយ មានឯ កភាពពីព្រះគ្រូចៅ អធិការ វង្ស ពិសិទ្ឋ…

Read More

លិខិតមិត្តអ្នកអាន ៖ «បាតុកម្មខុស កាលៈទេសៈ ដើម្បីទាមទារខុសរឿង គឺជាផែនការទុច្ចរិត ដើម្បីបំផ្លាញភាព សុខសាននៃ សង្គមខ្មែរ»

ខណៈដែល ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងត្រៀម ប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌ តាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា ដោយភ្ជាប់ជាមួយវិធានការ ការពារកូវីដ ១៩ យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ដែលដាក់ចេញ ដោយរដ្ឋាភិបាល ស្រាប់តែមានមនុស្សមួយក្រុមតូច បែរជាចង់យកថ្ងៃកាន់បិណ្ឌ ដើម្បីធ្វើបាតុកម្មរយៈពេលវែងទៅវិញ ។ ប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលកម្មវត្ថុ នៃការសុំធ្វើបាតុកម្ម របស់ពួកគេវិញ គឺ ដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ ឲ្យដោះលែងលោក រ៉ុង ឈុន និងមនុស្សមួយចំនួនទៀត ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពីបទ ញុះញង់ឲ្យមានបទឧក្រិដ្ឋជាអាទិ៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងការ បំភ្លើសមួលបង្កាច់រឿងព្រំដែននិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀត ។ ក្រុមនេះបានហៅការចាប់ខ្លួនទាំងនោះថា ជារឿងអយុត្តិធម៌ និងជាការបំពានសិទ្ធិមនុស្ស ។ ប៉ុន្តែ តាមការពិត គឺក្រុមមនុស្សមួយក្តាប់តូច ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរ មានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន នោះទេដែលជាអ្នក រំលោភច្បាប់ ជាអ្នកចង់បំផ្លាញភាពសុខសាន របស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការញុះញង់ឲ្យមានជម្លោះ ដែលអាចឈានដល់ភាពវឹកវរក្នុងសង្គម បង្កអរិភាពជាមួយប្រទេសជិត ខាងដែលជាឈ្នួនផ្ទុះ អោយមានជម្លោះប្រដាប់អាវុធ។ មានហេតុផលសំខាន់ៗមួយចំនួន ដូចខាងក្រោមដែលយើងត្រូវ ពិនិត្យមើលដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលបំណង ទុច្ចរិតរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមនេះ៖ ទី១៖ រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំ ដោយលោកនាយករដ្ធមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ បោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាង ដើម្បីធ្វើរបងការពារផ្ទៃដីខ្មែរ ១៨១ ០៣៥ កីឡូម៉ែត្រក្រឡាឲ្យបានគង់វង្ស។ ប៉ុន្តែក្រុមជ្រុលនិយមប្រកាន់ពូជ សាន៍ដែលតាំងខ្លួន ជាអ្នកស្នេហាជាតិ ស្រឡាញ់ទឹកដី បែរជាចង់បង្កទំនាស់ ដើម្បីបង្អាក់កិច្ចការងារបោះបង្គោលព្រំដែន ទៅវិញតាមរយៈការដើរញុះញង់ថា ខ្មែរបាត់ដីទាំងដែលខ្លួនមិនយល់អំពីការងារបោះបង្គោលព្រំដែន និងមិនចេះមើលផែនទីផង។ ទី២៖ កន្លងមកថ្មីៗនេះ ការស្ទង់មតិរបស់អង្គការខុមហ្វ្រែលដែល មាននិន្នការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល បានបង្ហាញថា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ៧៩% ដែលបានចូលរួមស្ទង់មតិបានអះអាងថា ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើលោក រ៉ុង ឈុន និងបុគ្គលមួយចំនួននោះ គឺជារឿងត្រឹមត្រូវនិងមិនបំពានសិទ្ធិមនុស្សទេ។ មានតែ ២១% ប៉ុណ្ណោះដែលអះអាងថា ចំណាត់ការនោះបំពានសិទ្ធិមនុស្ស ។ លទ្ធផលស្ទង់មតិនេះពិតជាបានបញ្ជាក់ថា ពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនលើសលប់គាំទ្រ ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំង…

Read More

ពិតជាប្លែកមែន ! ចង់ចូលរួមទេ? កម្មវិធីប្រណាំងទូក ជាមួយ តារាចម្រៀង ខេម ផ្ទាល់ ប្រាក់រង្វាន់សរុប 30លានរៀល, តើអ្នកណា អាចយកឈ្នះ ខេម ដែលល្បីថា ពូកែអុំទូក កូនអ្នកកំពង់ឆ្នាំង បាន

នៅមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ គេប្រទះឃើញ ហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ “Leng Navatra ឡេង ណាវ៉ាត្រា” បានប្រកាសនូវដំណឹងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ គឺកម្មវិធី ប្រណាំងទូក ជាមួយកំពូលតារាចម្រៀង ខេម ដែលមានប្រាក់រង្វាន់សរុប ដល់ទៅ ៣០លាន រៀលឯណោះ។ ហ្វេសប៊ុកដដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ៖ “រីស៊ត កុងតឹន័រ និងផ្សារលើទឹក ដំបូងគេបង្អស់ នៅជិតទីក្រុងប៉ោយប៉ែត ចាប់ដំណើរការ នៅថ្ងៃទី 14/09/2020 នេះហើយ និងមានកម្មវិធីប្រណាំងទូក ជាមួយកំពូលតារាចម្រៀង ខេម ផ្ទាល់ ប្រាក់រង្វាន់សរុប 30លានរៀល កម្មវិធីចាប់ផ្តើមប្រលងជំរុះចាប់ពីថ្ងៃទី 14/09/2020 តទៅ តើអ្នកណាអាចយកឈ្នះ ខេម ដែលល្បីថា ពូកែអុំទូក កូនអ្នកកំពង់ឆ្នាំងបាន”។ ក្រោយឃើញបែបនេះ មហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ហើយបានចូល comment ថា ៖ កុំអោយខូចពូជអ្នកកំពង់ឆ្នាំងណាបងខេម ប្រឹងអោយឈ្នេះ, ឡូយម្លេស, ចង់ចូលរួមដែរ ព្រមទំាងនៅមានការលើកឡើងជាច្រើនទៀត ដែលបង្ហាញអារម្មណ៍ថា ពិតជាចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះខ្លាំងណាស់ ព្រោះមើលទៅពិតជាប្លែក និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ។

Read More

ចូលរួមត្រេកអរ ! ទីបំផុត កន្លែងលាងដៃ សម្រាប់សិស្សសាលា នៅជុំគិរី ដែល ថៅកែហាងពេជ្រ និងស្វាមី ឧបត្ថម្ភ បានធ្វើរួចហើយ ចំណាយទឹកប្រាក់អស់ចំនួន…

នៅមុននេះបន្តិច​ នាថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ មហាជជាច្រើនបង្ហាញក្តីរំភើបចិត្តក្រៃលែងជំនួស ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស ដែល លោកស្រី ទ្រី ដាណា និងស្វាមី បានឧបត្ថម្ភ កន្លែងលាងដៃមួយ សម្រាប់ សិស្សសាលា នៅជុំគិរី ដែលចំណាយទឹកប្រាក់អស់រហូតដល់ទៅ 5.600.000 រៀល។ ក្នុងនោះគេក៏បានឃើញ លោកស្រី ទ្រី ដាណា បានបង្ហោះរូបភាពទូទៅ បង្ហាញកន្លែងលាងដៃមួយនេះ ដែលបានធ្វើរួចហើយ ព្រមទំាងបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថា ៖ “កន្លែងលាងដៃ សម្រាប់សិស្សសាលានៅជុំគិរី ធ្វើរួចរាល់ហើយ សម័យកូវីដ១៩ ប្អូនៗ ត្រូវរក្សាអនាម័យជាប្រចាំ លាងសម្អាតដៃឱ្យបានស្អាតជានិច្ច ចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នា។ អរគុណ លោកនាយក លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដែលបានជួយសម្រួលការសាងសង់ ដើម្បីទុកប្រើទាំងអស់គ្នា អ្វីដែលអាចជួយបាន នាងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងតាមលទ្ធភាព”។

Read More