ចូលរួមសោកស្តាយផង!មនុស្ស១២នាក់ស្លាប់ និង២១នាក់ទៀតបាត់ខ្លួន ក្នុងគ្រោះរអិលបាក់ដី នៅប្រទេសនេប៉ាល់

(កាត្មាន់ឌូ)៖ ប្រភពពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់ម្នាក់ បានឲ្យដឹងថា គ្រោះរអិលបាក់ដីដែលបង្កឡើងដោយទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង បានវាយប្រហារភូមិចំនួនពីរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅប្រទេសនេប៉ាល់ នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងហេតុការណ៍នេះ មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ ១២នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ខណៈ២១នាក់ទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួន។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់ លោក Murari Wasti បានគូសបញ្ជាក់ថា មានមនុស្សចំនួន ១០បានស្លាប់ និង២១នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួន បន្ទាប់ពីការរអិលបាក់ដីដ៏ធំមួយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានវាយប្រហារផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នង នៅទីប្រជុំជន Barahbise ស្ថិតនៅចម្ងាយ ១០០គីឡូម៉ែតភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Kathmandu ជាប់ព្រំដែន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយតំបន់ទីបេនៃប្រទេសចិន។ ចំណែកឯ មនុស្សស្លាប់ ០២នាក់ទៀតនៅទីប្រជុំជន Baglung ស្ថិតនៅភាគពាយព្យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រុមអ្នកជួយសង្រ្គោះបាននិយាយថា គ្រោះរអិលបាក់ដីទាំងពីរខាងលើ បានវាយប្រហារមកលើផ្ទះអ្នកភូមិ នាវេលាទាបភ្លឺ ខណៈដែលប្រជាជនមិនអាចរត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេចខ្លួនទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពបាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរជម្រាបថា ករណីអ្នកស្លាប់ចុងក្រោយនេះ បានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះបាក់ដី និងទឹកជំនន់នៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែមិថុនា ដល់ខែកញ្ញា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះ កើនដល់ ៣១៤នាក់។ យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស ១១១ នាក់នៅតែបាត់ខ្លួន និង ១៦០នាក់ទៀតរងរបួស៕

Read More

គួរឲអាណិតណាស់​!!​ ដំរីព្រៃ​១​ក្បាលប្រឹង​ងើប​ដើរ​អូស​លូង​ចូល​ព្រៃ​គួ​រឲ្យ​អាសូរ បន្ទាប់​ពី​​ត្រូវ​​រថយន្ត​បុក​យ៉ាង​ពេញ​ទំហឹង រីឯអ្នកបើកបរ… (​មាន​វីដេអូ​)

បរទេស​ : បើយោងតាម​វីដេអូ​ឃ្លី​ប​មួយបានឲ្យដឹងថាដំរី​១​ក្បាល​បាន​រងរបួស​ជើង​គួរ​ឲ្យ​អាសូរណាស់ បន្ទាប់ពី​ត្រូវបាន​បុក​ដោយ​រថយន្ត​១​គ្រឿង នៅក្នុង​តំបន់​ជម្រក​សត្វព្រៃ​មួយ ស្ថិតក្នុង​ខេត្ត Chachoengsao ។​ បើយោងតាមប្រភព Sahai TV ដែលបានបង្ហោះ​វីដេអូ​ឃ្លី​ប​ក្នុង YouTube បានឲ្យដឹងថាដំរីនោះកំពុងតែស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​ដើរ​អូស​ជើង​ឆ្លងកាត់​ផ្លូវ​យ៉ាង​លំបាក បន្ទាប់ពី​ជួប​គ្រោះថ្នាក់ឡើងចំពោះវា ។ ម្ចាស់រថយន្តបានឲ្យដឹងថាខ្លួនគាត់ផ្ទាល់​ពុំមានបំណងបុកសត្វនោះទេ តែដោយសាតែគាត់ពុំ​អាច​ជាន់​ហ្រាំ​ង​ទាន់ពេលវេលា ខណៈពេលដែលគាត់បើកបរសុខៗស្រាប់តែ​សត្វ​ដំរី​នោះ​ចេញមកពី​ក្នុងព្រៃមួយ​រំពេច​បែបនេះ។ ចំណែកឯរថយន្របស់ខ្ញុំក៏មានការ​ខូច​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ ប៉ុន្តែ អ្នកបើក​បើកបរ​ពុំ​រងរបួស​នោះទេ ។ សំណាងណាស់ដែលអ្នកបើកបរពុំទទួលរងគ្រោះថ្នាក់អ្វីធ្ងនធ្ងរ។

Read More

នោះនោះកក្រើកហើយ!! ចិន បានធ្វើតេស្ដយន្ដហោះចម្បាំងបំបាំងកាយ FC-31, ផលិតឡើងទុកប្រជែងជាមួយ F-35 របស់សហរដ្ឋអាមេរិក

ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្ដហោះចម្បាំងចិន ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើតេស្ដហោះហើរយន្ដហោះចម្បាំងបំបាំងកាយថ្មីមួយ ដែលត្រូវបានផលិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឡើងទុកសម្រាប់ ប្រជែងជាមួយយន្ដហោះចម្បាំងបំបាំងកាយអាមេរិក F-35 និងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើនាវាផ្ទុកយន្ដហោះចម្បាំងជំនាន់ក្រោយរបស់យោធាចិន។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន South ChinaMorning Post នៅថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ រូបភាពនៃយន្ដហោះចម្បាំងបំបាំងកាយជំនាន់ទី៥ FC-31 Gyrfalcon របស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មឧស្សាហកម្មយន្ដហោះចិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (AVIC) ត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ បណ្ដាញ ទំនាក់ទំនងសង្គមចិន Weibo ដោយបង្ហាញថាយន្ដហោះចម្បាំងនេះ ត្រូវបានធ្វើតេស្ដហោះហើរកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។ ក៏ប៉ុន្តែ មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ ឬទទួលស្គាល់ជា ផ្លូវការណាមួយ ពីក្រុមហ៊ុន AVIC និងយោធាចិននោះទេ ដោយគ្រាន់តែគេដឹងថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ FC-31 ទំនងជា កំពុងស្ថិតក្រោមការកែប្រែបន្ថែមមួយចំនួន។ គួរជម្រាបថា FC-31 គឺជាយន្ដហោះចម្បាំងបំបាំងកាយទី២ ផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់ចិន បន្ទាប់ពីយន្ដហោះចម្បាំងបំបាំងកាយ J-20។ FC-31 ត្រូវបាន ធ្វើតេស្ដហោះហើរ ជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ២០១២ ហើយក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តាំងពីព័ណ៌យន្ដហោះជាច្រើនផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រុមហ៊ុន AVIC សង្ឃឹមថា FC-31 នឹងមានសមត្ថភាព គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីប្រជែងជាមួយយន្ដហោះចម្បាំងបំបាំងកាយអាមេរិក F-35 របស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Lockheed Martin៕

Read More

កប់សេរីតែម្តង រដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសមិនយកពន្ធចំពោះប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលទិញរថយន្តថ្មីហើយថែមទាំងផ្ដល់ថវិកាលើកទឹកចិត្តរហូតដល់ទៅចំនួន…

ប្រទេសថៃ៖ កាលពីពេលថ្មីនេះដោយ​យោងតាមការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសថៃបានប្រកាសថា ប្រទេសថៃនឹងមិនយកពន្ធចំពោះប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលទិញរថយន្តថ្មី​ ឬ​ រថយន្ត​អគ្គិសនី​ដេីម្បីដុះដូររថយន្តចាស់ៗចេញ​ ហេីយប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានថវិការលេីកទឹកចិត្តបន្ថែមចំនួន3200$ ដែល​យោងតាមការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសថៃ​ លោក Suriya Juangroongruangkit នៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ​ ។ លោកបានមានប្រសាសន៍បន្តថា​ ទោះវាជាការបាត់បង់ចំណូលជាតិបន្តិចបន្តូច​ តែប្រទេសថៃទទួលបានមកវិញនូវការកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់PM2.5​ និង​ ជំរុញ​ការលក់រថយន្តថ្មីក្នុងប្រទេសថៃឡេីងវិញ​ ក៏ដូចជាការជួយដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តក្នុងប្រទេសថៃដែលបានរងការវាយប្រហារដោយសារCovid-19​ ហេីយជំរុញដល់ដ៏ការដូរសេរីរថយន្តថ្មីៗសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃ​ និង​ ជីវភាព​របស់ប្រជាជន​ ។

Read More

ព្រះអេីយច្រើនណាស់​ !​ ការរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ក្នុងសាលារៀននៅឥណ្ឌូនេស៊ី នាំឲ្យសិស្សជាង ៦០០នាក់ ឆ្លងកូវីដ

សិស្សាសាលាអ៊ីស្លាមជាង ៦០០នាក់ ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ត្រូវគេអះអាងរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ ១៩។ នេះបើតាមមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសនេះ លើកឡើងអំឡុងពេលប្រកាសបើកសាលារៀនទូទាំងប្រទេសឡើងវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយមានការឆ្លងរាតត្បាតក្នុងសាលា Darussalam Blokagung ស្ថិតនៅតំបន់ Banyuwangi ភាគខាងកើតកោះជ្វា សិស្សសាលាជាង ៦ពាន់នាក់ ត្រូវគេធ្វើចក្តាឡីស័យ ដោយគិតមកទល់នឹងពេលនេះ សិស្សាសរុប ៦៦៤នាក់ បានរកឃើញឆ្លងកូវីដ ១៩ ជាបន្តបន្ទាប់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយភាគច្រើនពួកគេលេចចេញរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួច ឬគ្មានរោគសញ្ញាអ្វីសោះ ប៉ុន្តែ កងយោធា និងកម្លាំងប៉ូលិស ត្រូវការដាក់ពង្រាយបិទមិនឲ្យមានការចេញចូលសាលានេះដោយសេរីនោះឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រៅពីសិស្សជាង ៦០០នាក់ រកឃើញឆ្លងកូវីដ ១៩ ការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺកំណាចនេះនៅឥណ្ឌូនេស៊ី កំពុងតែបង្កក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ដោយក្នុងមួយថ្ងៃៗ មានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខណៈកាលពីថ្ងៃពុធ ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាង ៣ពាន់នាក់រកឃើញវិជ្ជមាន នាំឲ្យតួលេចសរុបកើនឡើងលើស ១៨ម៉ឺននាក់ ក្នុងនោះ ៧៦១៦នាក់បានស្លាប់។

Read More

សូមសរសើរ!!រាជរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម បានកំណត់ មិនអោយមានការលក់ស្រាបៀរ អោយបុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម …

យោងតាមក្រឹត្យ​ក្រមរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម រាល់អ្នកលក់ណាដែលលក់ស្រាបៀរ​ ដល់អ្នកដែលមានអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ នឹងត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់ពី ៥០ម៉ឺន-១លានដុង (២២-៤៣ ដុល្លារ)ដែលដែលនឹងដាក់ជាធរមាននៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ​ឆ្នាំ២០២០​ខាងមុខនេះ ។ តាមក្រឹត្យក្រមកាលពី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំ ២០១៣ ការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងតែការលក់ស្រាដល់អ្នកមិនទាន់គ្រប់អាយុតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនស្រាបៀរនោះទេ។ រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់កំណត់អោយរាល់គ្រឹះស្ថានស្រាបៀរថា ចាំបាច់ត្រូវតែដាក់កំណត់សំគាល់លើសំបកស្រាបៀរថា“ មិនត្រូវលក់ស្រាបៀរអោយបុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម ១៨ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំនោះទេ” ។ ហើយអ្នកលក់មានតួនាទីទទួលខុសត្រូវចំពោះការពិនិត្យមើលទៅលើអាយុ ក្នុងករណីអ្នកទិញអាចនឹងមិនទាន់គ្រប់អាយុ។ ការផាកពិន័យនឹងកើនឡើងទៅដល់ ៣-៥លានដុង(១៣០-២១៥ដុល្លា) បើសិនជាគេឃើញមានការដាក់លក់ស្រាបៀរនៅតាមទូរដាក់ប្រាក់ទិញភេសជ្ជ រឺតាម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តំបន់ហាមឃាត់មួយចំនួនដូចជា កន្លែងអប់រំ និងកន្លែងកម្សាន្តដែលមានក្មេងអាយុក្រោម​ ១៨ឆ្នាំ។​ ដូចគ្នានេះដែរការទទួលអោយមនុស្សមិនទាន់គ្រប់អាយុ ១៨ឆ្នាំ ចូលបំរើការងារនៅកន្លែងលក់ រឺផលិតស្រាក៏ត្រូវចាត់ថាជាការល្មើសនឹងក្រឹត្យក្រមមួយនេះដែរ។ ក្រឹត្យក្រមថ្មីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ដែលបង្កដោយគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងស្រវឹង ដែលបានចូលជាធរមាននៅឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរឹងចំពោះការបើកបរសេពគ្រឿងស្រវឹង។ ដែលកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសវៀតណាមបានប្រើប្រាស់ស្រាបៀរជាង ៤,៦ ពាន់លានលីត្រដែលជាការកើនឡើងជាង ១០ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភាគរយចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៨ ។ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលបានអោយដឹងថា ប្រទេសនេះបានចំណាយទៅលើសារជាតិអាល់កុលជាមធ្យមជាង ៣,៤ ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ គឺស្មើនឹង ៣០០ ដុល្លារក្នុងមួយនាក់ ខណៈដែលការចំណាយលើបញ្ហាសុខភាពជាមធ្យមតែ ១១៣ ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ៕ប្រភព៖ Vnexpress

Read More

ព្រះមហាក្សត្រថៃ សម្រេចដោះលែងអ្នកម្នាងបណ្ដូលចិត្តរបស់ទ្រង់ចេញពីពន្ធនាគារ និងនាំទៅសណ្ឋាគារផ្កាយ ៤ នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ភ្លាម

យោងតាមការសែត Bild បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថា មហាក្សត្រថៃព្រះអង្គ Maha Vajiralongkorn បានសម្រេចលើកលែងទោសអ្នកម្នាង Sineenat Wongvajirapakdi បន្ទាប់ពីត្រូវបានដកហូតតំណែងពីរាជវង្ស និងជាប់ពន្ធនាគារកាលពីឆ្នាំ ២០១៩។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីឆ្នាំ ២០១៩ អ្នកម្នាង Sineenat Wongvajirapakdi ត្រូវបានដកហូតតំណែង និងជាប់ពន្ធនាគារពីបទ មិនស្មោះត្រង់ជាមួយមហាក្សត្រ ដើម្បីមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួន ។ ការសែត Bild បានឲ្យដឹងទៀតថា បន្ទាប់ពីលើកលែងទោស កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា គេបានឃើញព្រះមហាក្សត្រថៃ Maha Vajiralongkorn នាំអ្នកម្នាង Sineenat Wongvajirapakdi ទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រភពបានឲ្យដឹងទៀតថា ព្រះមហាក្សត្រថៃ Maha Vajiralongkorn និងអ្នកម្នាង Sineenat Wongvajirapakdi បានធ្វើដំណើរតាមយន្ដហោះឯកជនទៅទីក្រុង Munich កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ហើយបន្ទាប់មក ក៏បានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទៅកាន់សណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ ៤ នៅទីក្រុង Garmisch-Partenkirchen ក្នុងតំបន់ Alps ដែលជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋ Bavaria របស់អាល្លឺម៉ង់។ យ៉ាងណាមិញជុំវិញព័ត៌ខាងលើ ក៏ដូចជារូបថតដែលភ្នាក់ងារ ការសែត Bild ថតបាននេះ នៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីសំណាក់មហាក្សត្រថៃឡើយ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

មិនលើកលែងដាច់ខាត!! ស្តេច អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត សម្រេចព្រះទ័យបណ្តេញសែរាជវង្សពីរអង្គចេញពីតំណែង ដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ…

ព្រះចៅ សាល់ម៉ាន ប៊ិន អាប់ឌុលអាហ្ស៊ីស អាល់សាអ៊ូដ (Salman bin Abdulaziz Al Saud) នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត នៅថ្ងៃចន្ទសប្ដាហ៍នេះ បានបណ្ដេញសែរាជវង្សពីរអង្គចេញពីតំណែង ដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ។ នេះបើតាមប្រភពពី​ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរ នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត មេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងចម្រុះ ដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសយ៉េមែន គឺព្រះអង្គម្ចាស់ ហ្វាហាដ ប៊ិន តួគី ប៊ិន អាប់ឌុលអាហ្ស៊ីស (Fahad bin Turki bin Abdulaziz) និងអភិបាលរងនៃតំបន់ អាល់ហួហ្វ (Al-Jouf Region) ព្រះអង្គម្ចាស់ អាប់ឌុលអាហ្ស៊ី ប៊ិន ហា្វហាដ ប៊ិន តួគី ប៊ិន អាប់ឌុលអាហ្ស៊ីស (Abdulaziz bin Fahad bin Turki bin Abdulaziz) ត្រូវបានដកចេញតំណែង និងដាក់ឱ្យនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេត ជុំវិញអំពើពុករលួយទាក់ទងនឹងក្រសួងការពារជាតិ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ដោយផ្អែកលើព្រះរាជ្យក្រឹត្យ ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃចន្ទសប្ដាហ៍នេះ ក៏បានឱ្យដឹងទៀតថា មន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយចំនួនទៀត រួមទាំងមន្ត្រីស៊ីវិលនៃក្រសួងការពារជាតិ ត្រូវបានដាក់នៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដូចគ្នា។ អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត បានដឹកនាំយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅទាំងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ហើយបានបង្កើតការិយាល័យឃ្លាំមើល ការចាយវាយរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋ កាលពីដើមឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

អាណិតក្មេងណាស់! ដឹកដៃកូនអាយុ ៣ឆ្នាំ យកទៅទំលាក់ ទឹកបឹង ស ម្លា ប់ ចោលយ៉ាងព្រៃ ផ្សៃ (មានវីដេអូ)

ថៃ៖ មិនគួរអោយជឿរថាអាចនឹងមានរឿងបែបហ្នឹងកកើតឡើងឡើយ ដែលកាលពីវេលាម៉ោង2រសសៀលមានគេប្រទះឃើញសាកសពក្មេងអាយុ3ខខួបអណ្ដែតទឹក ធ្វើអោយមានកាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ព្រោះគិតថាក្មេងត្រូវលង់ទឹកស្លាប់ក្រោយមកសមត្ថកិច្ចក៏បានបើកាំមេរាសុវត្តិភាពមើលចង់ដឹងពីរឿងដើមហេតុ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រាប់តែសមត្ថកិច្ចបានសង្កេតឃើញថា ក្មេងមិនបានមកលេងទឹកម្នាក់ឯងនោះទេ គឺមុននឹងក្មេងនោះលង់ទឹកស្លាប់គឺមានម្ដាយរបស់គេបានដឹកដៃរនាំគេដើរឆ្លងថ្នល់មកទីនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ឃើញម្ដាយរបស់ ក្មេងនោះដើរមកវិញតែម្នាក់ឯង ទើបសមត្ថកិច្ចក៏សម្រេចចិត្តទៅចាប់ខ្លួនម្ដាយរបស់ក្មេងមកសួចម្លើយតែម្ដងទៅ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចុងក្រោយទើបនាងក៏បានសារភាពថា ខ្លួនពិតជាដឹកដៃរកូនប្រុសយកទៅបោះចោលក្នុងទឹកមែន ដោយមូលហេតុថា ដោយសាតែនាងពឹងពាក់សាច់ញាត្តិរបស់ខ្លួនអោយជួយមើលថែដែរ តែបែរជាពួកគេមិនមើលថែ ហើយ បែរជាយកមកអោយនាងមើលថែទៅវិញ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយនាងក៏បន្តថា នាងពិបាកណាស់ រកតែពេលធ្វើការមិនកើតផង ដោយនាងស្មុកស្មាញពេកមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងមិច នាងក៏សម្រចចិត្តយកកូនខ្លួនឯងទៅបោះចោលក្នុងទឹកឲ្យស្លាប់តែម្ដងទៅ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា រឿងដែលនិយាយសារភាពនេះ ក៏មានមតិតជាច្រើនរួមជាមួយនិង បងប្អូនរបស់នាងមួយចំនួនក៏បានប្រាប់សម្ថកិច្ចថាថ្មីៗមុនឃាតកម្មនេះនាងក៏បានទាក់ទងនិងប្រុសថ្មីផងដែរ ទើបធ្វើឲ្យនាងដាច់ចិត្តហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់នេះ មិនមែនត្រឹមតែដោយសារខឹងនិងបងប្អូនមិនជួយមើលថែកូននោះទេ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ឡូយណាស់គេ!! ថៃចង់ឲ្យពលរដ្ឋផ្លាស់ពីឡានចាស់ទៅជិះឡានថ្មី ដោយដាក់ចេញនយោបាយកាត់បន្ថយ ការបង់ពន្ធរបស់ប្រជាជន…

(បរទេស)៖ រដ្ឋាភិបាលថៃនឹងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តពន្ធសម្រាប់បុគ្គលិក និងក្រុមហ៊ុន ដើម្បីឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពផ្លាស់ប្ដូររថយន្តចាស់មកប្រើរថយន្តថ្ម ឬ រថយន្តអគ្គិសនី នេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្មលោក Suriya Juangroongruangkit នៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី“ ជំនាន់ថ្មីនៃស្វ័យប្រវត្តិកម្ម” ដែលរៀបចំដោយកាសែត Krungthep Turakij កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។ នាឱកាសនោះរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្មរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថា ផែនការនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះរថយន្តដែលបានប្រើប្រាស់ចាប់ពី ១៥ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលនឹងជំរុញការលក់រថយន្តថ្មី និងយានយន្តអេឡិចត្រូនិក។ លើសពីនេះ ក្រសួងក៏មានគោលបំណងកែច្នៃរថយន្តដែលប្រើរួចឡើងវិញផងដែរ។ ពាក់ព័ន្ធជាមួយការលើទឹកចិត្តពន្ធនេះ រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ការកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរហូតដល់ ១០០,០០០ បាត (ប្រមាណជាង ៣,២០០ លានដុល្លារ) សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលិកដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះដែលនឹងត្រូវស្នើសុំការយល់ព្រមពីគណៈរដ្ឋមន្រ្តីក្នុងរយៈពេល ២ ឬ ៣ ខែខាងមុខ។ លោក Suriya បាននិយាយថា ការកាត់បន្ថយពន្ធនឹងត្រូវផ្តល់ជូនសម្រាប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ហើយលោកនឹងបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតនៃកញ្ចប់ពន្ធជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុលោក Predee Daochai ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ លោកបានបន្ថែមថា រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពន្ធមួយចំនួនដោយសារគម្រោងនេះ ប៉ុន្តែជាថ្នូរមកវិញយើងនឹងកាត់បន្ថយបាននូវការបំពុលខ្យល់ PM2.5 និងជំរុញការលក់រថយន្ដដែលរងការវាយប្រហារដោយ Covid-19 យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយក៏នឹងជំរុញដល់ការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីផងដែរ។ខណៈលោកបានបញ្ជាក់ថា ការបន្ធូរបន្ថយពន្ធនឹងមិនជួយបង្កើនតម្រូវការរថយន្តអេឡិចត្រូនិកភ្លាមៗនោះទេ ព្រោះបច្ចុប្បន្នតម្លៃរបស់វាខ្ពស់ជាងរថយន្តដែលមានម៉ាស៊ីនចំហេះ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលតម្លៃធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតដដែល វានឹងជួយផ្តល់តុល្យភាពក្នុងការពេញចិត្តចំពោះរថយន្តអេឡិចត្រូនិក។ យ៉ាងណាមិញបណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តស្រដៀងគ្នាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្តូរទៅប្រើរថយន្តអគ្គិសនី៕

Read More