មហាជនឃើញហើយស្រណោះខ្លាំង!! ១ ខែដែល Tangmo បានឃ្លាតឆ្ងាយ Bird នៅតែបង្ហោះសារបង្ហាញក្តីឈឺចាប់…

រយៈពេល ១ ខែ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនានេះ សម្រាប់ការលាចាកលោករបស់តារាស្រី Tangmo ដែលវានៅតែធ្វើឱ្យមានភាពសោកសៅ ក្តីរំជួលចិត្តដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តមហាជន គ្រួសារ និង សង្សាររបស់នាងជានិច្ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេស គូស្នេហ៍សំណព្វចិត្ត Bird របស់នាងតែម្តង ដោយលោកហាក់គ្រាំគ្រាចិត្ត និង រងទុក្ខសោករាល់ថ្ងៃ បង្ហោះរូបកម្សត់ជាមួយគូស្នេហ៍ដែលបានឃ្លាតឆ្ងាយទៅនោះ។ ជាក់ស្តែង អ្វីដែលមហាជនកាន់តែអាណិត និង ឃើញហើយរឹតតែសោកសៅទៅទៀតនោះ ខណៈបានឃើញ Bird បង្ហោះរូបភាពរបស់ខ្លួន និង Tangmo ដោយភ្ជាប់ជាមួយខេបសិនរំជួលចិត្តទាំងទឹកភ្នែកថា ៖ «១ ខែទៅហើយដែលយើងបានឃ្លាតឆ្ងាយគ្នា ខ្ញុំនឹកអ្នករាល់ថ្ងៃ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ គ្រាន់តែឃើញការបង្ហោះបែបនេះភ្លាម មហាជនជាច្រើនចូលទៅខមមិនលួងលោម និង ជាកម្លាំងចិត្តដល់ Bird ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាទៀតផង៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.