ថ្លើមធំមែន!! បុរសដែលហ៊ាន ទះកំ ផ្លៀ ងប្រធានាធិបតីបារាំង ដោយខឹងថាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរយឺត ត្រូវបានតុលាការសម្រេចដា ក់គុ ក ត្រឹមតែ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ តុលាការប្រទេសបារាំងបានកា ត់ ទោ សឱ្យបុរសម្នាក់ដែលទះកំ ផ្លៀ ងប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron ឱ្យជា ប់ព ន្ធ នា គាររយៈពេល ១៨ ខែ ដែលក្នុងនោះទោសចំនួន ១៤ ខែត្រូវបានព្យួរជាបណ្តោះអា ស ន្ន សិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Damien Tarel អាយុ ២៨ ឆ្នាំ បានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកបានទះកំផ្លៀងលោកប្រធានាធិបតី ដែលព្រះរាជអាជ្ញាបានហៅថា ជាករ ណីមិនអាចទទួ លយកបាន និង ជាអំ.ពើ.ហឹ.ង្សា.ដោយចេ ត នា។ លោក Tarel បានវាយប្រហារលោក Macron ដោយ ទះមួយកំផ្លៀ ងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីបារាំង កំពុងដើរចា ប់ដៃគ្នាជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅតំបន់ Drome។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Tarel បាននិយាយថា ជាច្រើនថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Macron ទៅកាន់តំបន់នេះ លោកមានគម្រោងច ង់គ ប់ពងមាន់ ទៅលើប្រធានាធិបតី ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថា ការទះ កំ ផ្លៀង លោកមិនបានគិតទុកជាមុននោះទេ។ បើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ BFM TVបានឱ្យដឹងថា លោក Tarelបានប្រាប់ទៅកាន់តុ លា ការថា“ ខ្ញុំគិតថា Macron តំណាងឱ្យការពុ កផុ យ និង ចុះអន់ថយរបស់ប្រទេសយើង” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសវ័យ២៨ឆ្នាំរូបនេះ ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រើអំ.ពើ.ហឹ.ង្សា.លើ.មន្រ្តីសាធារណៈដែលជាបទល្មើសមួយដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោ.សឱ្យជាប់ពន្ធ.នា.គារ ៣ ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ ៤,៥មុឺនអឺរ៉ូ ឬស្មើនឹង ៥៤,៧៥០ ដុល្លារ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment