អុញនោះ! ប្រពន្ធប្រកាស ចាប់ប្តីជាចោរ ស្រាប់តែ ពូចក់ ឆ្លើយយ៉ាងឡូយថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រោយប្រកាសជានានឹងគ្នា និងបង្អួតភាពផ្អែមល្អែមនឹងគ្នា មិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែ កាលពីយប់ម្សិលមិញនេះ ភរិយារបស់Adminជីងចក់ បង្ហោះរូបភាពស្វាមីសំពះបាតជើង ព្រមជាមួយនឹង សារដែលបង្ហោះ ឲ្យគេឯងតាមចាប់ស្វាមី ដោយខ្លួនប្រាប់ថាជាចោរលួចរត់ ទៅវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាន់តែឃើញដូច្នេះ ហ្វេនៗភាគច្រើនឆ្ងល់ថា មានរឿងអ្វី ប៉ុន្តែ តាមការប្រាប់ពីភរិយា គឺបង្ហើបថា ម្តងនេះលេងតាមផ្លូវច្បាប់ ហើយមិនលើកលែងដូចមុនឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង ប្រពន្ធប្រកាសតាមរកស្វាមី ហៅថាជាចោរៗពេញមាត់ហើយនោះ ពេលនេះ Adminជីងចក់ បែរជា បង្ហោះរូបភាព ក្រោយស្ងាត់ប៉ុន្មានថ្ងៃ ជាមួយសារនឹងថា «ចោរបងនេះចោរលួចចិត្ត» ធ្វើព្រងើយ ហ្វេនៗសង្ស័យតែ ស្វាមីភរិយាមួយគូនេះ លេងសើចម្តងទៀតហើយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះ តោះទៅមើលរូបភាពខាងក្រោម ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.