ដល់ម្លឹង!! ម្តាយ Tangmo សារភាពត្រង់ៗថា មិនហ៊ានទៅនៅផ្ទះអតីតស្វាមី និងកូនស្រី ព្រោះខ្លាចខ្មោចអ្នកទាំងពីរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយរយៈក្រោយនេះ រឿងរ៉ាវរបស់តារាស្រី Tangmo បានក្លាយជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកក្នុងបណ្តាញសង្គម ព្រោះរហូតមកទល់ពេលនេះ ការបើកស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកមូលហេតុ គឺហាក់នៅមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ បើក្រឡេកទៅមើលខាងម្តាយរបស់តារាស្រី Tangmo វិញ មហាជនហាក់មានរឿងហួសចិត្តជាច្រើន ជាពិសេសគឺបញ្ហាលុយចំនួន ៣០ លានបាត និងយល់ព្រមលើកទោសដល់មនុស្សពីរនាក់ ដែលនៅលើទូកថ្ងៃកើតហេតុ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹង ថ្មីៗនេះ ម្តាយ Tangmo បានសារភាពត្រង់ដោយឥតលាក់លៀមថា គាត់ជាមនុស្សខ្លាចខ្មោច សូម្បីតែខ្មោចអតីតស្វាមី និងកូនស្រីក៏គាត់ខ្លាចដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់បាននិយាយថា៖ «មានពេលមួយ Bird បានពឹងឱ្យម៉ែនឹងទៅយកឥវ៉ាន់របស់ Tangmo ពីផ្ទះនាងរស់នៅ ហើយគាត់ក៏បានទៅជួយរកតាមការស្នើសុំ ដោយចូលទៅរកទាំងបន្ទប់អតីតស្វាមី និងកូនស្រី។ តែដោយសាមីខ្លួនទាំង ២ បានបាត់បង់ជីវិត ហើយរកអ្វីក៏មិនឃើញទាំង ២ បន្ទប់ ក៏សម្រេចចិត្តថាចេញមកវិញ ព្រោះខ្លាចខ្មោចណាស់។ ហើយបើសួរថាផ្ទះទំនេរ ឱ្យម៉ែទៅនៅទីនោះ ម៉ែមិននៅទេ ព្រោះម៉ែខ្លាច»៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.