មហាជនសែនសង្វេគចិត្ត ក្រោយឃើញរូបភាពមុនស្លា ប់ របស់ Tangmo មួយសន្លឹកនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អស់រយៈពេល កន្លះខែហើយដែលតារាសម្ដែងស្រីជួរ Tangmo Nida បានចាកចេញទៅគ្មានថ្ងៃនឹងត្រឡប់វិញ។ ដោយឡែក នៅថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខនេះ ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិក៏នឹងចាប់ផ្តើមរៀបចំពិធីបុណ្យសពដែរហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះគេឃើញថាមានបងប្អូនមហាជនជាច្រើនសម្រុកចុះឈ្មោះចូលរួម ព្រោះតែស្រណោះអាណិត និង គោរពស្រឡាញ់ដល់តារាស្រី Tangmo ដែលជាមនុស្សល្អដោយពេលនេះកៅអីដែលត្រៀមនោះបានពេញអស់ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានោះ ខណៈដែលកម្មវិធីបុណ្យត្រៀមនឹងចាប់ផ្ដើមហើយនោះ មហាជនហាក់កើតក្ដីសង្វេគចិត្តក្រោយពីឃើញរូបភាពមួយសន្លឹករបស់តារាស្រី Tangmo ដែលអង្គុយត្រម៉ង់ត្រមោចតែម្នាក់ឯងនៅកន្លែងញ៉ាំអាហារមុនពេលឡើងទូក ហើយកើតហេតុការណ៍បណ្ដាលឱ្យបាត់បង់ជីវិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបភាពមួយសន្លឹកនោះត្រូវបានមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនស៊ែរចែករំលែកគ្នាពីមួយទៅមួយដោយសេចក្ដីស្រណោះអាឡោះអាល័យជាពន់ពេក។ អាចនិយាយបានថាជារូបភាពចុងក្រោយដែលបង្កប់ដោយភាពឯកា និង ទុក្ខសោកសៅខាងក្នុងចិត្តដែលពុំអាចពិពណ៌នាបាន៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.