សូមប្រយ័ត្ន ថ្មីទៀតហើយ!! ក្រុងមួយនៅចិន រកឃើញមនុស្ស ២ នាក់ឆ្លងកូវីដ-១៩ ពីក្បាលជ្រូក…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ការ​បញ្ជាក់​ពី​មន្ត្រី​ប្រចាំ​ក្រុង Tianjin កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី ២៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង​ទៅ​ថា ករណី​ឆ្លង​វីរុស​កូវីដ ១៩ ចំនួន ២ ករណី ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​ខែ​វិច្ឆិកា​នេះ ដែល​ត្រូវ​បាន​ឆ្ល​ង​ពី​ក្បាល​ជ្រូក នាំ​ចូល​មក​ពី​អាមេរិក​ខាង​ជើង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ត្រី​ប្រចាំ​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​ឆ្លង​នៃ​ក្រុង Tianjin ប្រទេស​ចិន បាន​ថ្លែង​ប្រាប់​សន្នីសីដ​សារព័ត៌មាន​ថា ខាង​អាជ្ញាធរ​មិន​បាន​ធ្វើ​តេស្ត​លើ​ក្បាល​ជ្រូក​ដែល​នាំ​ចូល​ទាំង​នោះ​ឡើយ ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា សំណាក​ត្រូវ​បាន​យក​ពី​កន្លែង​ដែល​ក្បាល​ជ្រូក​ទាំង​នោះ​ធ្លាក់​លើ នៅ​ពេល​វា​ត្រូវ​បាន​លើក​ចេញ​ពី​កន្លែង​ស្តុក គឺ​តេស្ត​រក​ឃើញ​វិជ្ជមាន កូវីដ ១៩ ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​គ្នា​នឹង​ករណី​ឆ្លង​ទាំង ២ ខាង​លើ ដែល​ពួកគេ​ទាំង ២ បាន​ប៉ះពាល់​នឹង​ក្បាល​ជ្រូក​ផ្ទាល់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាជ្ញាធរ​ក្រុង Tianjin ធ្លាប់​បាន​បញ្ជាក់​កាល​ពី​ដើម​ខែ​នេះ​ថា ពួកគេ​នឹង​ចេញ​វិធានការ​ធ្វើ​តេស្ត​លើ​រោងចក្រ​អាហារ​ក្លាសេ​មួយ​ចំនួន រួម​ទាំង​បុគ្គលិក​ទាំង​អស់ ក្រោយ​ករណី​ឆ្លង​កូវីដ ១៩ ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បុគ្គលិក​ដែល​បាន​ប៉ះពាល់​សាច់ជ្រូក​ក្លាសេ ដែល​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរ​បញ្ជាក់​ថា គិត​មក​ត្រឹម​ថ្ងៃ​នេះ ប្រទេស​ចិន មាន​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​សរុប​ចំនួន ៨៦ ៤៦៩ ករណី ខណៈ​ករណី​ស្លាប់​មាន​ចំនួន ៤ ៦៣៤ ករណី ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment