ក្លាហានមែន!! កូនសិស្សសាលាថៃ អាយុទើប ១៤ឆ្នាំ នាំគ្នាបាតុកម្មទាមទារសិទ្ធិ និងស្នើដករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំចេញពីតំណែង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុម​សិស្ស​វិទ្យាល័​យ​ថៃ ភាគច្រើន​ជាក្មេងៗ ជំទង់ អាយុ​១៤- ១៥-១៦ឆ្នាំ បានចេញ ធ្វើការបាតុកម្មនៅតាម ដងផ្លូវ។ ចលនាបាតុម្មនេះ គឺមានឈ្មោះ​ថា “Bad Students”​ សិស្សអាក្រក់។ ការ​ដាក់​ ឈ្មោះ​ចលនា​ដូច្នេះ គឺ​ចង់​ចំអក ​ឱ្យ​ប្រព័ន្ធអប់រំ ​និង រដ្ឋអំណាច​។ ក្មេងៗ ​ទាំងនេះ ទាមទារ​ឱ្យ​រដ្ឋមន្ត្រី​​សិក្សា ធិការជាតិ ចុះ​ពី​តំណែង ហើយ​ត្រូវ​លុប​ចោល ​វិន័យ​តឹងតែង​ខ្លះ ដែល​មិន​ចាំបាច់​ ដូច​ជារឿង​ ឯកសណ្ឋាន​សិស្ស​ជាដើម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ បានប្រាប់​អ្នក​កាសែត ​AFP ថា ​សាលា​​រៀន​ តម្រូវ​ឱ្យ​ស្លៀក​ពាក់ ​បែបនោះ ឬបែប​នោះ​ ហើយប្រាប់​ឱ្យ​ធ្វើ​នោះ កុំ​ធ្វើ​នោះ ដោយ​​គ្មាន ​​ពន្យល់​ថា ហេតុអ្វី​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូច្នេះ​នោះទេ​?​ វិន័យ​សាលា​ រាប់​ទសវត្សរ៍​មកហើយ ដាក់កំហិត​ថា កូនសិស្ស​ស្រី​ត្រូវ​ ចង​បួង​សក់ ចំណែក​សិស្សប្រុស​ត្រូវកាត់​សក់ខ្លី ជាដើម​ ដែល​ ពួក​គេ​យល់ថា មិន​ចាំបាច់ទេ​ ឬ​ហួស​សម័យ​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយ​វិញទៀត កូន​សិស្ស​វិទ្យាល័​យ​ ខ្លះទៀត ទាមទារ​សិទ្ធ​​ស្មើភាព​គ្នា សិទ្ធនិយាយស្តី​ ហើយ​សិទ្ធ​ធ្វើ​ជា​ខ្លួន​ឯង​។ ​ក្មេង​ប្រុស​ជំទង់​ ច័​ន្ទ អាយុ​១៦ ដែល​ហាក់​មាន​ទំនោរស្រឡាញ់​ភេទ ​ដូចគ្នា​ បាន​បង្ហើប​ថា រូប​គេ​ត្រូវ​រង​ការ​រើសអើង​ នៅសាលា​រៀន​ ហើយ​សូម្បីតែ​«ពួក​​គ្រូៗ ក៏​​បង្អាប់ ជាញឹកញយ​​ថា​ រូប​គេ​មាន​ចរិត​ញីៗ»។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែម​ពីនេះ ក្មេង​វិទ្យាល័យ​ក្រុម​ “Bad Students” ទាមទារ​​ឱ្យ​កែ សៀវភៅ​កម្មវិធី​សិក្សា​ ដែល​សរសេរ​តម្កើងតែ​ប្រវត្តិ​វិរភាព ​របស់​ព្រះមហាក្សត្រ ប៉ុន្តែ​បែរជា​មិន​សូវ​ និយាយ​ពី​វិបត្តិ​នយោបាយ និង​ការ​ស ម្លា ប់ ​ប ង្ក្រាប​ចល​នា ​សិស្សនិស្សិត​ នៅឆ្នាំ​១៩៧០ គឺ​មិន​និយាយ​ទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកសិស្ស​វិទ្យាល័យ​ ​ចេញមុខមក​ធ្វើ​បាតុកម្ម​ ក៏​ដើម្បី​បង្ហាញ​ការ​គាំទ្រចលនា​​បាតុកម្ម ​របស់​ក្រុម​និស្សិត​និង​បញ្ញវន្ត​ដែរ។​ បាតុកម្ម​តាំងពី ខែ​សីហា គឺ​ទាមទារ​ឱ្យ​នាយករដ្ឋមន្ត្រថៃ ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចារ ចុះ​ពី​តំណែង ហើយ​ត្រូវ​កែ​ទម្រង់​រដ្ឋាភិបាល កែទម្រង់​របប​រាជានិយម។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ច្រើន​ខែហើយ ព្រះ​មហាក្សត្រ​ថៃ ហ្លួង​ Maha Vajiralongkorn ​ទ្រង់​គង់​នៅ​ស្រុក​អាល្លឺម៉ង​។ តែ​អ្នក​តំណាង​រាស្ត្រ​ អាល្លឺម៉ង់​ម្នាក់ ឈ្មោះ Nils Schmidt មកពីបក្ស​សង្គម ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ បាន​ថ្លែងគំរាម ​​ជាសារធារណៈ​តាម​ទូរទស្សន៍​ ARD ថា ប្រសិន​បើ​រដ្ឋអំណាច​ថៃ​ ប ង្ក្រា ប ​បង្ហូរ​ឈា ម​បាតុករថៃ ឬបណ្តាល​ឱ្យ​ស្លា ប់​ម នុស្សនោះ លោក​មិន​គិតថា​ ស្តេច​ថៃ ​អាចបន្ត​​គង់​ នៅ​អាល្លឺម៉ង់ បាន​ទៀតឡើយ​៕​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment