ផ្ទុះពេញហ្វេសប៊ុក! គួរឲ្យសរសើរ ទាំងចៅ ទាំងយាយ ថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សានៅអាមេរិក ខ្ចប់របស់ទាំងនេះ ពីខ្មែរយកឲ្យចៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សហរដ្ឋអាមេរិក ៖ ជឿជាក់ថា មហាជនមួយចំនួន ប្រាកដជា ធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍នឹង យុវជនខ្មែរម្នាក់ដែលធ្លាប់ បង្ហើបពីជីវប្រវត្តិការសិក្សា និងដើមកំណើតខ្លួន ដែលបានតស៊ូខិតខំប្រឹងប្រែងពី ក្មេងឃ្វាលគោម្នាក់រហូត ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការសិក្សា ក្នុងសាលាយោធាល្បីឈ្មោះមួយរបស់ សហរដ្ឋអាមេរិក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ យុវជន មូន ពេជ្រ ពេលនេះ បានបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនរួចរាល់ ពីបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក ដោយក្នុងថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សា រូបលោកក៏មាន លោកយាយជាទីស្រឡាញ់ និងជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់តែម្នាក់គត់ តាំងពីកើតរហូតដល់ពេល ត្រូវបន្តការសិក្សាមកសហរដ្ឋអាមេរិក អ្វីដែលពិសេសធ្វើឲ្យ មហាជនកាន់តែរំជួលចិត្ត និងរំភើបជំនួសនោះគឺ លោកយាយ បានយករបស់២យ៉ាង ធ្វើជាកាដូថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សា វេចខ្ចប់តាំងពីខ្មែរដល់អាមេរិក ជាខ្សែគោ និងក្រមា ដែលធ្លាប់ប្រើពេលទៅឃ្វាលគោ កាលពី១០ឆ្នាំមុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង យុវវជន មូន ពេជ្រ បានបង្ហោះសារលើបណ្តាញសង្គមយ៉ាងដូច្នេះថា ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.