ប៉ះគ្នាហើយ!! ក្រោយឃើញលោក ពែក មី និយាយរិះគន់រួចមក លោកគ្រូ មហាជ័យ ក៏ចេញវីដេអូតបទៅវិញថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ ជុំវិញរឿងរ៉ាវការរិះគន់របស់ តារាកំប្លែងជើងចាស់ លោក ពែកមី ទៅលើវីដេអូលោកគ្រូ មហាជ័យ ចំពោះសកម្មភាពរាំមុខអង្គរវត្ត ដែលអះអាងថាបារមីចូលសន្ធិត ពេលនេះ លោកគ្រូ បានចេញវីដេអូមកវិញតបទៅតារាកំប្លែងពែកមី វិញហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក យោងតាមវីដេអូរបស់ លោកគ្រូ មហាជ័យ បានធ្វើការបកស្រាយថាលោកមានបារមីមកកាន់ច្រើនឆ្នាំហើយ កាលដែលលោករាំបែបទន់ភ្លន់ នៅមុខអង្គរវត្ត គឺដោយសារតែបារមីព្រះម៉ែនាគដែលជាអ្នករាំនោះទេ ដោយការបង្ហោះវីដេអូនេះ មានភ្ជាប់ជាមួយសំណេរខ្លីមួយថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយរឿងបងប្រុសតារាកំប្លែងពែកមី អរគុណ​បងដែលបានយករឿងខ្ញុំមកនិយាយធ្វេីឱ្យផ្អេីលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនបានដឹងរឿងអី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមចូលទស្សនារូបភាព និងវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.