រងសម្ពាធច្រើនពេក! មានគេទម្លាយថា ហាយសូរ Poh កំពុងតប់ប្រមល់រឿង Tangmo ខ្លាំង ដល់ថ្នាក់ចង់បញ្ចប់ជីវិត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយរយៈក្រោយនេះ ហាយសូរ Poh ដែលជនត្រូវគេសង្ស័យខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងរឿងក្តី Tangmo ហាក់បានស្ងាត់ពីបណ្តាញសង្គមតែម្តង ក្រោយពីបានទៅបួស​ និង បង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិសទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗមុននេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះ ក៏មានជនជិតស្និទ្ធម្នាក់ជាមួយនឹងហាយសូរ Poh ក៏បានចេញមុខមកទម្លាយរឿងរ៉ាវមួយចំនួនរបស់លោកផងដែរ។ អ្នកជិតស្និទ្ធម្នាក់នោះ បានឱ្យដឹងថា គេបានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹង Poh ជាយូរមកហើយ ដោយសារតែធ្លាប់ទិញឡានពីលោក។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេបន្តទៀតថា ពេលកើតហេតុភ្លាមៗ គេបានព្យាយាមទាក់ទងទៅ Poh តែទាក់ទងមិនបានឡើយ រហូតទើបតែថ្មីៗនេះ គេបានជួបផ្ទាល់ Poh ក៏ឆ្លៀតសួរនាំរឿង Tangmo នេះឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Poh បានប្រាប់ថា បន្ទាប់ពីមកពីបួសវិញ លោកមានអារម្មណ៍ថាជីវិតផ្លាស់ប្តូរច្រើន ហើយនាទីដែលកើតហេតុ គឺជានាទីដែលលោកឮ Tangmo និយាយថា មានអ្នកណាឃើញទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនឬទេ។ ក្រោយពីនោះតែមួយភ្លែត លោកក៏ឮសំឡេងនាងធ្លាក់ទឹកបាត់ទៅហើយ លោកពិតជាមិនចង់ឱ្យរឿងនេះកើតឡើងនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសពីនេះទៅទៀត ហាយសូរ Poh ក៏ថែមទាំងចង់សម្លាប់ខ្លួនទៀតផង លោកមិនដែលត្រូវមកជួបព័ត៌មានដល់ថ្នាក់នេះឡើយ​ ព្រោះតែមិនមែនជាតារា ហើយលោកជាអ្នកលក់ធម្មតា តែបែរជាមកត្រូវមនុស្សម្នាចោមរោមពិចារណាថាឱ្យបែបនេះ លោកពិតជាពិបាកធ្វើខ្លួនណាស់ ថែមទាំងតប់ប្រមល់ខ្លាំងទៀតផង។ យ៉ាងណាមិញ លោកក៏មិនបានចង់ទៅបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ភាសណាដែរ​ ចំណែករឿងយុត្តិធម៌គឺវានៅលើប៉ូលិសទាំងអស់៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.