ប្រពៃណាស់! រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ឈ្មោះ Tangmo ត្រូវបាន Anna ប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យហើយ ជាមួយមូលហេតុបែបនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្មីៗនេះ Anna បានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជាង ៦ សែនបាត (ប្រមាណ ១៨ ០០០ ដុល្លារ) ដើម្បីរៀបចំរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ Tangmo ដែលទុកបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយចំណាយពេលអស់ជាង ១ ខែពេលនេះ រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ Tangmo គឺបានរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយ ហើយក៏បានប្រគល់ជូនទៅខាងមន្ទីរពេទ្យមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ Pathum Thani ប្រទេសថៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយ Anna បានរៀបរាប់ថា ៖ «ឆ្នាំកន្លងមក Tangmo ​មកអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ជុំគ្នានៅផ្ទះខ្ញុំ ហើយនាងធ្លាប់និយាយថា បើសិនជានាងមានលុយ នាងចង់ជួយមនុស្សដូចជា Pimrypie វាជារឿងដ៏គួរឱ្យស្ងើចសរសើរ ហើយនាងក៏ធ្លាប់សួរ Anna ថាខ្ញុំស្គាល់ Pimrypie ឬ ទេ ព្រោះនាងចង់ផ្ញើលុយទៅ Pimrypie ដើម្បីជួយធ្វើបុណ្យខ្លះ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ក្រោយពេល Tangmo ស្លាប់ទៅ ខ្ញុំក៏គិតថាលុយដែលនាងថតកម្មវិធីមិនទាន់បើក មានខ្ទង់ ១ សែនបាតជាង គួរយកធ្វើអ្វីល្អ ហើយក៏គិតដល់រឿងជួយមនុស្សនេះ ក៏នឹកគិតឃើញធ្វើរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះតែម្តងទៅ អរគុណដល់ប្អូន King ដែលជួយជាទឹកប្រាក់ ១ សែនបាត ហើយក៏អរគុណដល់អតិថិជនគ្រប់គ្នា ដែលបានជួយទិញផលិតផលនាងខ្ញុំ នាងខ្ញុំបានយកទឹកប្រាក់ទាំងនោះមកជួយសង្គមហើយ អរគុណខ្លាំងណាស់»៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.